αρχαιολογικές αναζητήσεις
ανασκαφές στην Ομηρική Γραία

Αναπτυξιακά έργα ή αρχαιολογικές έρευνες;

Η αντιμετώπιση των αρχαίων του Ωρωπού από τους εμπλεκόμενους φορείς σχετίστηκε με αυτό το δίλημμα, το οποίο πολύ συχνά αντιμετωπίζουν οι φορείς της ανάπτυξης και του πολιτισμού στην Ελλάδα.

Το Υπουργείο Πολιτισμού...
Πρότεινε λύσεις για τη συνέχιση του έργου ανέγερσης του σχολικού κτιρίου με την προϋπόθεση ότι δεν θα θίγονταν τα αρχαία.

Ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων...
Εγκατέλειψε το σχέδιο οικοδόμησης του τρίτου κτιρίου του Γυμνασίου, κρίνοντας ότι μια αρχαιολογική ανασκαφή είναι χρονοβόρα διαδικασία με απρόβλεπετες καθυστερήσεις.

Η επιστημονική ομάδα των αρχαιολόγων...
Εξασφάλισε τη σωτηρία των αρχαίων αλλά υποχρεώθηκε στη μερική κατάχωσή τους και στην προσωρινή εγκατάλειψη της ιδέας για δημιουργία ενός πρότυπου ημιυπαίθριου μουσείου, λόγω έλλειψης χρηματικών πιστώσεων

Οι πολιτικοί...
Ενδιαφέρθηκαν για το συγκεκριμένο αρχαιολογικό χώρο μετά τη διατύπωση μιας πολύ ενδιαφέρουσας επιστημονικής υπόθεσης για την ταύτιση τη θέσης με την ομηρική Γραία και την ιστορία της γένεσης του εθνωνυμίου ‘Γραικός'

Η τοπική κοινωνία...
Αρχικά, δεν έδειξε να κατανοεί τη σημασία των αρχαίων που αποκαλύφτηκαν για την κατανόηση της κοινωνίας των Πρώιμων Ιστορικών Χρόνων αλλά σταδιακά άρχισε να ευαισθητοποιείται και τελευταία συμβάλλει σημαντικά στις προσπάθειες ανάδειξης και σωτηρίας τους.

Σε μια πολυπρόσωπη και πολυφωνική κοινωνία δεν είναι πάντα δυνατή η διαμόρφωση κοινών θετικών αντιλήψεων για τα αρχαία και τις πολλαπλές σημασίες τους.

<<   >>

© 2004: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιστοριάς, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας