αρχαιολογικές αναζητήσεις
ανασκαφές στην Ομηρική Γραία

Αρχαιολογικές Αναζητήσεις

Αρχαιολογία είναι η επιστήμη που μελετά πώς έζησαν οι άνθρωποι κατά το παρελθόν.
Οι αρχαιολόγοι μελετούν αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, αντικείμενα, ακέραια ή σε θραύσματα, οστά, υπολείμματα τροφών, καθετί που άφησαν οι άνθρωποι με το πέρασμά τους από έναν τόπο, σε μια συνεχή προσπάθεια ν' ανασυνθέσουν τα κομμάτια ενός άγνωστου παζλ.

Σ' αυτήν την προσπάθεια, οι αρχαιολόγοι χρησιμοποιούν...
πολλές και διαφορετικές επιστημονικές μεθόδους και τεχνικές για να απαντήσουν στα ερωτήματα που θέτουν για το παρελθόν.

Η ανασκαφή είναι...
μία από τις πιο βασικές και ίσως γνωστές για τον πολύ κόσμο που τη βλέπει ως μια ρομαντική περιπέτεια, με προορισμό το μυστηριώδες παρελθόν.

Στην πραγματικότητα, μια ανασκαφή είναι η αντίστροφη, από το σήμερα προς το χθες, χειρουργική απομάκρυνση διαδοχικών επιχώσεων όπου κρύβονται τα σημάδια περασμένων γενεών ανθρώπων. Πράξη επιστημονική, που καταγράφει προσεκτικά και αποτυπώνει φωτογραφικά κάθε τι που βγαίνει από το χώμα, έχει ως τελικό στόχο την προσέγγιση της ανθρώπινης ψυχής.

Η αρχαιολογία είναι μια ανθρωπιστική επιστήμη που εξελίσσεται συνεχώς.
Διευρύνει το πεδίο δράσης της.
Θέτει νέους προβληματισμούς και στόχους.
Επιχειρεί νέες ερμηνείες για τις ζωές των ανθρώπων κατά το παρελθόν και αναζητά τρόπους για την καλύτερη διαχείριση και γνωριμία της αρχαιολογικής κληρονομιάς από το σύνολο της σύγχρονης κοινωνίας.

<<   >>

© 2004: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιστοριάς, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας