αρχαιολογικές αναζητήσεις
ανασκαφές στην Ομηρική Γραία

Ποια τα σχήματα και οι χρήσεις των αγγείων;

Τα αγγεία είχαν κοσμική, τελετουργική και ταφική χρήση.
Τα ονόματά τους, συχνά τα ίδια που είχαν και κατά την αρχαιότητα, δηλώνουν τη χρήση τους.

Αμφορέας

μεγάλο κλειστό αγγείο με δύο λαβές, για τη μεταφορά ή την αποθήκευση υγρών κυρίως (κρασί, γάλα, νερό, μέλι) αλλά και στερεών (δημητριακά, όσπρια).

Δίνος/Λέβης

μεγάλο ανοιχτό ημισφαιρικό αγγείο, που συνήθως στεκόταν σε υψηλό υπόστατο, για την ανάμειξη κρασιού με νερό.

Κάλαθος

ανοιχτό αγγείο συνήθως χωρίς λαβές στο οποίο στοίβαζαν οι γυναίκες το μαλλί.

Κάνθαρος

αγγείο πόσης με δύο κατακόρυφες, συχνά ψηλές λαβές, η χρήση του σχετίζεται συνήθως με συμπόσια και τελετουργικά δείπνα.

Κοτύλη

αγγείο πόσης με δύο οριζόντιες λαβές κυκλικής διατομής, πολύ συνηθισμένο στην Κόρινθο.

Κρατήρας

ανοιχτό αγγείο για την ανάμειξη κρασιού με νερό, απαραίτητο στα συμπόσια.

Κύπελλο

αγγείο πόσης με μια κατακόρυφη ταινιωτή λαβή.

Λεκάνη

μεγάλο χαμηλό και ανοιχτό αγγείο με δύο οριζόντιες λαβές, μια από τις χρήσεις του ήταν και η προετοιμασία φαγητού στο εσωτερικό του.

Λουτήριο

παραλλαγή του κρατήρα με στόμιο που σχηματίζει προχοή για ευκολότερη ροή.

Λυχνάρι

πήλινο σκεύος με απόφυση (μύξα), που περιείχε λάδι για τη διατήρηση της φλόγας και τη φωταγώγηση κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οινοχόη και Πρόχους

κλειστά αγγεία για την άντληση του κρασιού από τον κρατήρα, με τα οποία στη συνέχεια γέμιζαν τα κρασοπότηρα.

Πίθος

μεγάλο αποθηκευτικό αγγείο.

Πινάκιον

ανοιχτό ρηχό αγγείο με χείλος σαν το σημερινό πιάτο. Πολλά φέρουν οπή για την ανάρτησή τους ως πίνακες.

Πυξίδα

μικρό αγγείο με κάλυμμα για τον καλλωπισμό των γυναικών ή τη φύλαξη των κοσμημάτων τους.

Σκύφος

αγγείο πόσης με δύο οριζόντιες λαβές κυκλικής διατομής.

Πώμα

τα περισσότερα από τα παραπάνω αγγεία διέθεταν μερικές φορές και κάλυμμα, είτε ένα πήλινο πώμα κατασκευασμένο ειδικά για το κάθε αγγείο είτε οτιδήποτε άλλο αντιστοιχούσε στη διάμετρο του χείλους του κάθε αγγείου όπως λίθοι, βάσεις άλλων αγγείων, ακόμα και ολόκληρα αγγεία.

<<   >>

© 2004: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιστοριάς, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας