Επιστημονική Επιτροπή

Αυδίκος Ευάγγελος
Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Οικονόμου Ανδρομάχη
Διευθύντρια Ερευνών Κέντρου Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας
Βαρβούνης Μανόλης
Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας ΔΠΘ
Μπάδα Κωνσταντίνα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Πέτσιος Κώστας
Καθηγητής Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Δαλκαβούκης Βασίλης
Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνογραφίας του Ελλαδικού Χώρου Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
Μάνθος Νίκος
Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Ματάλα Αντωνία-Λήδα
Καθηγήτρια στην ανθρωπολογία της διατροφής, Τμήμα επιστήμης Διαιτολογίας-διατροφής της Σχολής επιστημών Υγείας και Αγωγής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
Οικονόμου Λεωνίδας
Αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου Πανεπιστημίου, Πρόεδρος Τμήματος Κοιν. Ανθρωπολογίας
Αυδίκος Βασίλειος
Επίκουρος καθηγητής Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Βοζίκας Γιώργος
Ερευνητής Γ' βαθμίδας, Κέντρου Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών
Γιακουμάκη Βασιλική
Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Γούσιος Δημήτριος
Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Παν. Θεσσαλίας
Δέλτσου Ελευθερία
Επίκουρη Καθηγήτρια Κποιν. Ανθρωπολογίας, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Κακάμπουρα Ρέα
Επίκουρη Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε Πανεπιστημίου Αθηνών
Κράββα Βάλια
Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας ΔΠΘ
Χρυσανθοπούλου Βασιλική
επίκουρη καθηγήτρια Κοινωνικής Λαογραφίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Χρυσού Κυριακή
Ερευνήτρια Γ' βαθμίδας του Κέντρου Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών
Γκαρτζονίκα Ελευθερία
πρώην Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
Ντερμάρης Βασίλης
γεωπόνος, Περιφ. Ηπείρου, Σ. Συρρακιωτών Πρέβεζας

Διδάσκοντες

Αυδίκος Ευάγγελος
Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Οικονόμου Ανδρομάχη
Διευθύντρια Ερευνών του Κέντρου Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών
Αυδίκος Βασίλης, Επίκουρος Καθηγητής Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημιουργικής Οικονομίας, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Βοζίκας Γιώργος, Ερευνητής Γ' βαθμίδας Κέντρου Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών
Δαλκαβούκης Βασίλης
Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνογραφίας του Ελλαδικού Χώρου Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
Ματάλα Αντωνία-Λήδα
καθηγήτρια στην ανθρωπολογία της διατροφής, Τμήμα επιστήμης Διαιτολογίας-διατροφής της Σχολής επιστημών Υγείας και Αγωγής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
Μπάδα Κωνσταντίνα
Αναπληρώτρια καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Ντερμάρης Βασίλης
γεωπόνος, Περιφ. Ηπείρου, Σ. Συρρακιωτών Πρέβεζας
Οικονόμου Λεωνίδας
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου Πανεπιστημίου
Πέτσιος Κώστας
Καθηγητής Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Φωτιάδης Νίκος
σεφ
Χρυσού Κυριακή
Ερευνήτρια Γ' βαθμίδας του Κέντρου Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών