Θέμα

Οι Θεματικοί 'Aξονες που θα αναπτυχθούν στο Θερινό Σχολείο είναι οι εξής:

1. Η διατροφή ως κοινωνικό και πολιτισμικό φαινόμενο

2. Η τροφή στη σύγχρονη γεωπονική και διατροφική έρευνα

3. Γαστρονομία και πολιτισμός

4. Η χρήση και «κεφαλαιοποίηση» της τοπικής πολιτισμικής διατροφικής παράδοσης

Σημαντικές ημερομηνίες

Οι εργασίες του Θ.Σ. θα πραγματοποιηθούν 25 έως 31 Αυγούστου 2019

Υποβολή Αιτήσεων: έως 7 Ιουλίου 2019, στο tzoumerkasummerschool@gmail.com

Τελική Αξιολόγηση των Αιτήσεων: 14 Ιουλίου 2019

Τόπος διεξαγωγής

Τα μαθήματα καθώς και η διαμονή/φιλοξενία των φοιτητών και των διδασκόντων θα πραγματοποιηθούν σε επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις στο Συρράκο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων Π.Ε. Ιωαννίνων.

Αριθμός Θέσεων

Ανώτατος Αριθμός: 25 άτομα

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 100 ευρώ. Περιλαμβάνονται:
α. Παρακολούθηση / Συμμετοχή στο σύνολο των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων
β. Διαμονή
γ. Διατροφή: Πρωινό και ένα Γεύμα
δ. Μετακινήσεις για τις Ασκήσεις Επιτόπιας Έρευνας

Δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα μετακίνησης των συμμετεχόντων από/προς τον χώρο διεξαγωγής και διαμονής.

Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα χορηγηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες στο Θερινό Σχολείο, εφόσον παρακολουθήσουν τα μαθήματα και το σύνολο των δραστηριοτήτων και των ασκήσεων επιτόπιας έρευνας σε ποσοστό 100% και μετά την αποστολή των ερευνητικών ημερολογίων.