Ενδεικτικό Πρόγραμμα

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/8/2012
15.00-18.00
Εγγραφές
18.00 Επίσημη
Έναρξη-Χαιρετισμοί
18.00-20.00
Έναρξη Εργασιών. Κεντρικές Ομιλίες
Αυδίκος Ευάγγελος. Ιστορία, μύθος και Ταυτότητα στα Τζουμέρκα
Σκουλίδας Ηλίας. Τζουμέρκα: Χώρος και άνθρωποι
Οικονόμου Κωνσταντίνος. Προβλήματα συλλογής και αξιολόγησης γλωσσικού και ονοματολογικού υλικού
ΠΕΜΠΤΗ 30/8/2012
08.00-09.00
Πρωινό
09.00-10.30
Εισαγωγικά για την Αρχειακή Έρευνα Ι
Παππάς, Θεόδωρος. Αρχειακές πηγές και η μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας
Σκουλίδας Ηλίας. Αρχεία: Ίχνη του παρελθόντος και Συλλογές
10.30-10.45
Διάλειμμα
10.45-12.15
Εισαγωγικά για την Αρχειακή Έρευνα ΙΙ
Καραμανές Ευάγγελος. Λαογραφικά αρχεία και η μελέτη της προφορικότητας
Δαμιανού Δέσποινα. Οι καταγραφές των ελληνικών λαϊκών παραμυθιών από τα μισά του 19ου στα μισά του 20ου αιώνα: από τη ζωντανή φωνή… στα σημεία στίξης. Αξιοπιστία των πηγών και αξιολόγηση του υλικού.
11.45-12.00
Διάλειμμα
12.30-14.00
Εισαγωγικά για την Επιτόπια Έρευνα Ι
Δέλτσου Ελευθερία και Γιακουμάκη Βασιλική. Η συμμετοχική παρατήρηση στην επιτόπια εθνογραφική έρευνα
14.30-16.00
Γεύμα - Ελεύθερος Χρόνος
16.00-17.30
Εισαγωγικά για την Επιτόπια Έρευνα ΙΙ
Χρυσανθοπούλου Βασιλική. Η επιτόπια έρευνα σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης: Εστίαση στην πολυτοπική έρευνα.
Αλεξάκης Ελευθέριος. Ερευνητικό ημερολόγιο
17.30-17.45
Διάλειμμα
17.45-18.15
Επιτελεστικές Τέχνες και Επιτόπια Έρευνα
Λουτζάκη Ρένα. Σώμα-κίνηση-κουλτούρα
Κουτσούμπα Μαρία. Χορός, Λαογραφία και Ανθρωπολογία οίκοι
18.15-18.45
Διάλειμμα
18.45-20.00
Υλικός Πολιτισμός και Επιτόπια Έρευνα
Οικονόμου Ανδρομάχη. Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις του υλικού πολιτισμού
Βρέλλη-Ζάχου Μαρίνα. Εισαγωγή στη μελέτη του ενδύματος
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/8/2012
08.00-09.00
Πρωινό
09.00-10.30
Ειδικά Θέματα Αρχειακής Έρευνας
Σκουλίδας Ηλίας. Προβλήματα της ιστορικής έρευνας και ελληνικά αρχεία
Καραμανές Ευάγγελος. Η επιτόπια έρευνα: η περίπτωση του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών
10.30-10.45
Διάλειμμα
10.45-12.15
Ειδικά Θέματα Επιτόπιας Έρευνας
Γιακουμάκη Βασιλική και Δέλτσου Ελευθερία. Συνέντευξη και έρευνα πεδίου
Δέλτσου Ελευθερία. Τουρισμός, φύση και πολιτισμός: εθνογραφικά ζητήματα
12.15-12.30
Διάλειμμα
12.30-14.00
Παράλληλες Διαλέξεις Ι. Υλικός πολιτισμός
Οικονόμου Ανδρομάχη. Ο κτηνοτροφικός και ο δασικός κόσμος .Τεχνικές, εργαλεία, τεχνογνωσία, διαδικασίες παραγωγής, μεταποίησης και κατανάλωσης των προϊόντων
Βρέλλη-Ζάχου Μαρίνα. Γυναίκα και ένδυμα τη δεκαετία του 1940
12.30-14.00
Παράλληλες Διαλέξεις ΙΙ. Επιτελεστικές τέχνες
Λουτζάκη Ρένα. Εμπειρίες από την επιτόπια έρευνα. Το κινηματογραφικό φιλμ ως μέσο επικοινωνίας της χορευτικής γνώσης
Τυροβολά Βασιλική και Κουτσούμπα Μαρία . Επιτόπια έρευνα και τα συστήματα καταγραφής της χορευτικής κίνησης
14.00-16.00
Γεύμα
16.00-17.00
Προετοιμασία για την Επιτόπια Έρευνα
17.00-20.00
Άσκηση Επιτόπιας Έρευνας
20.00-21.00
Συζήτηση
ΣΑΒΒΑΤΟ 1/9/2012
08.00-09.00
Πρωινό
09.00-10.30
Ειδικά Θέματα Επιτόπιας/ Έρευνας
Κακάμπουρα Ρέα. Η αξιοποίηση της βιογραφικής προσέγγισης στην ποιοτική επιτόπια έρευνα
Δαμιανού Δέσποινα. Ζητήματα ταξινόμησης του παραμυθιακού υλικού. Οι διεθνείς κατάλογοι
Aarne Thompson-Uther. Ο ελληνικός κατάλογος του. Γ.Μέγα. Είδη, μορφή και περιεχόμενο. Το παραμύθι ως σημασιολογική ενότητα.
10.30-10.45
Διάλειμμα
10.45-12.15
Ειδικά Θέματα Επιτόπιας Έρευνας Ι
Χρυσανθοπούλου Βασιλική. Εφαρμόζοντας την πολυτοπική έρευνα στη μελέτη μεταναστευτικών και διασπορικών ομάδων
Γιακουμάκη Βασιλική. Εθνοτική και θρησκευτική ταυτότητα: προσεγγίσεις στην έρευνα πεδίου
12.15-12.30
Διάλειμμα
12.30-14.00
Ειδικά Θέματα Επιτόπιας Έρευνας ΙΙ
Θεοδοσίου Ασπασία και Παπακώστας Χρήστος. Κυβερνοχώρος και εθνογραφία: μεθοδολογικά ζητήματα με αφορμή το παράδειγμα της μουσικής και του χορού
Θεοδοσίου Ασπασία και Παπακώστας Χρήστος. Τσιγγάνοι/Γύφτοι/Ρόμηδες και μουσική: αυθεντικότητα και έρευνα
14.00-16.00
Γεύμα
16.00-17.00
Προετοιμασία για την Επιτόπια Έρευνα
17.00-20.00
Άσκηση Επιτόπιας Έρευνας
20.00-21.00
Συζήτηση
ΚΥΡΙΑΚΗ 2/9/2012
08.00-09.00
Πρωινό
09.30-11.00
Παρουσιάσεις Ημερολογίων Έρευνας: εμπειρίες, προβλήματα, αξιολόγηση
11.15-14.00
Στρογγυλό Τραπέζι-Συζήτηση
Τα Τζουμέρκα ως Πεδίο Έρευνας. Προοπτικές στη Χρήση της Θεωρίας και τη Μεθοδολογίας της Έρευνας
14.00
Κλείσιμο των Εργασιών