Θεμα

Οικολογία, τουρισμός, ανάπτυξη και επιστροφή στις ρίζες

Σημαντικές ημερομηνίες

Οι εργασίες του ΘΕΣΤ θα πραγματοποιηθούν: 25 Αυγούστου έως 30 Αυγούστου 2014

Υποβολή Αιτήσεων: έως 30 Ιουνίου 2014

Τελική Αξιολόγηση των Αιτήσεων: 15 Ιουλίου 2014

Τόπος διεξαγωγής

Οι εκπαιδευτικές δράσεις, τα μαθήματα, καθώς και η διαμονή/φιλοξενία των φοιτητών και των διδασκόντων θα πραγματοποιηθούν εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στη Νεράιδα Καρδίτσας.

Αριθμός Θέσεων

Ανώτατος Αριθμός: 25 άτομα

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος Συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 80 ευρώ. Περιλαμβάνονται:
α. Παρακολούθηση/Συμμετοχή στο σύνολο των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων
β. Διαμονή: δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια
γ. Διατροφή: Πρωινό και Γεύμα
δ. Μετακινήσεις για τις Ασκήσεις Επιτόπιας Έρευνας
ΔΕΝ περιλαμβάνονται τα έξοδα μετακίνησης των συμμετεχόντων από/προς τις Εγκαταστάσεις Κατασκηνώσεων Νεράιδας.

Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα χορηγηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες στο Θερινό Σχολείο. Απαραίτητες προϋποθέσεις:
α. Θα απαιτηθεί μια ελάχιστη προετοιμασία των συμμετεχόντων, βάσει υλικού που θα τους αποσταλεί.
β. Παρακολούθηση των μαθημάτων σε ποσοστό 100%.
γ. Συμμετοχή στο σύνολο των δραστηριοτήτων και των ασκήσεων επιτόπιας έρευνας του ΘΕ.Σ.Τ.
δ. Η επίδοση των βεβαιώσεων θα πραγματοποιηθεί μετά την αποστολή των εργασιών και των ερευνητικών ημερολογίων.