Θέμα

Οι Θεματικοί 'Aξονες που θα αναπτυχθούν στο Θερινό Σχολείο είναι οι εξής:

1. Πανηγύρι και τοπική ιστορία

Το πανηγύρι αποτελεί ορόσημο και τοπόσημο, για φαντασιακές και μη φαντασιακές κοινότητες.

2. Πανηγύρι και οικονομία

Το πανηγύρι είναι μέρος μιας εποχικής (και όχι μόνο) οικονομικής δραστηριότητας, είτε συλλογικής, είτε ιδιωτικής. Η παράμετρος αυτή εξελίσσεται ιστορικά, και σήμερα συνδέεται άμεσα με την τουριστική ανάπτυξη και τις πολιτικές της βιωματικής συμμετοχής των επισκεπτών.

3. Πανηγύρι και μουσική

Η μουσική αποτελεί το βασικό συστατικό του πανηγυριού, που εκφράζει βασικές πολιτισμικές αξίες και αποτελεί ευαίσθητο δείκτη αισθητικών και νοοτροπιών. Προσέγγιση των παραγόντων και των χαρακτηριστικών που επηρεάζουν την μουσική πράξη κατά τη διάρκεια ενός πανηγυριού.

4.Το πανηγύρι ως παράσταση και άυλη πολιτιστική κληρονομιά

Το πανηγύρι ως παράσταση, και η συμμετοχή όλων των δρώντων υποκειμένων. Η παράμετρος αυτή αποτελεί από μόνη της έναν ενδιαφέροντα άξονα κοινωνικής/ανθρωπολογικής προσέγγισης του πανηγυριού, από την προετοιμασία του, την προβολή του μέχρι την πραγμάτωσή του.

Στις ασκήσεις επιτόπιας έρευνας θα γίνουν καταγραφές όπως λαογραφική - ανθρωπολογική έρευνα γύρω από τους θεματικούς άξονες.

Σημαντικές ημερομηνίες

Οι εργασίες του ΘΕΣΤ θα πραγματοποιηθούν: 26 έως 31 Αυγούστου 2018

Υποβολή Αιτήσεων: έως 30 Ιουνίου 2018, στο tzoumerkasummerschool@gmail.com

Τελική Αξιολόγηση των Αιτήσεων: 15 Ιουλίου 2018

Τόπος διεξαγωγής

Τα μαθήματα καθώς και η διαμονή/φιλοξενία των φοιτητών και των διδασκόντων θα πραγματοποιηθούν σε επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις στο Συρράκο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων Π.Ε. Ιωαννίνων.

Αριθμός Θέσεων

Ανώτατος Αριθμός: 20 άτομα

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 120 ευρώ. Περιλαμβάνονται:
α. Παρακολούθηση / Συμμετοχή στο σύνολο των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων
β. Διαμονή
γ. Διατροφή: Πρωινό και Γεύμα
δ. Μετακινήσεις για τις Ασκήσεις Επιτόπιας Έρευνας

Δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα μετακίνησης των συμμετεχόντων από/προς τον χώρο διεξαγωγής και διαμονής.

Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα χορηγηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες στο Θερινό Σχολείο, εφόσον παρακολουθήσουν τα μαθήματα και το σύνολο των δραστηριοτήτων και των ασκήσεων επιτόπιας έρευνας σε ποσοστό 100% και μετά την αποστολή των ερευνητικών ημερολογίων.

Έντυπο υλικό

Κατεβάστε την αφίσα του φετινού θερινού σχολείου [.jpg 3MB].

Χορηγοί

Sponsors

Χορηγοί επικοινωνίας

Sponsors