Θέμα

Οι θεματικοί αξονες που θα αναπτυχθούν στο Θερινό Σχολείο είναι οι εξής:

  1. Ιστορία και πολιτισμός των φυτών
  2. Συλλεκτική οικονομία και χρήσεις των φυτών στην παραδοσιακή κοινωνία
  3. Τα φυτά στον ελληνικό παραδοσιακό πολιτισμό: αφηγήσεις, συμβολισμοί, συναισθήματα
  4. Αρωματικά φυτά, βότανα και επιχειρείν στη σύγχρονη εποχή

Στις ασκήσεις επιτόπιας έρευνας θα γίνουν καταγραφές όπως λαογραφική - ανθρωπολογική έρευνα γύρω από τους θεματικούς άξονες.

Σημαντικές ημερομηνίες

Οι εργασίες του ΘΕΣΤ θα πραγματοποιηθούν: 28 Αυγούστου έως 1 Σεπτεμβρίου 2017

Υποβολή Αιτήσεων: έως 30 Ιουνίου 2017, στο tzoumerkasummerschool@gmail.com

Τελική Αξιολόγηση των Αιτήσεων: 15 Ιουλίου 2017

Τόπος διεξαγωγής

Τα μαθήματα καθώς και η διαμονή/φιλοξενία των φοιτητών και των διδασκόντων θα πραγματοποιηθούν σε επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις στο Συρράκο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων Π.Ε. Ιωαννίνων.

Αριθμός Θέσεων

Ανώτατος Αριθμός: 20 άτομα

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 80 ευρώ. Περιλαμβάνονται:
α. Παρακολούθηση/Συμμετοχή στο σύνολο των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων
β. Διαμονή
γ. Διατροφή: Πρωινό και Γεύμα
δ. Μετακινήσεις για τις Ασκήσεις Επιτόπιας Έρευνας

Δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα μετακίνησης των συμμετεχόντων από/προς τον χώρο διεξαγωγής και διαμονής.

Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα χορηγηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες στο Θερινό Σχολείο, εφόσον παρακολουθήσουν τα μαθήματα και το σύνολο των δραστηριοτήτων και των ασκήσεων επιτόπιας έρευνας σε ποσοστό 100% και μετά την αποστολή των ερευνητικών ημερολογίων.

Έντυπο υλικό

Κατεβάστε την αφίσα του φετινού θερινού σχολείου [.jpg 6.8MB].

Χορηγοί

Sponsors

Χορηγοί επικοινωνίας

Sponsors