Θερινό Σχολείο Τζουμέρκων
και Νοτιοανατολικής Πίνδου

Ιστορία
Πολιτισμός
Οικολογία

Διάρθρωση Μαθημάτων - Ενδεικτικό Πρόγραμμα.

Δευτέρα 25/8/2014
15.00-17.30
Εγγραφές
17.00-17.30
Πληροφόρηση εκπαιδευόμενων – παρουσίαση ομάδας
17.30-18.00
Επίσημη Έναρξη - Χαιρετισμοί
18.00
Κεντρικές Ομιλίες
18.00–18.25
Βλάχος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. «Περιβαλλοντικές λειτουργίες συστημάτων που αποτελούνται από οικογενειακές αγροτικές εκμεταλλεύσεις και οι δυνατότητες που δημιουργούνται από τις σχετικές πολιτικές της Ε.Ε.»
18.25-18.40
Συζήτηση
18.40–18.55
Διάλειμμα
19.00–19.25
Κασίμης Χαράλαμπος, Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. «Αγροτικός μετασχηματισμός και νέα αγροτικότητα στην Ελλάδα»
19.25-19.40
Συζήτηση
19.40–19.55
Διάλειμμα
20.00–20.25
Οικονόμου Ανδρομάχη Ερευνήτρια του Κέντρου Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. «Οι πολιτισμικές διαστάσεις του τοπικού διατροφικού συστήματος»
20.25–20.40
Συζήτηση
Τρίτη 26/8/2014
08.00-09.00
Πρωινό
09.30-13.00
Εργαστήριο (Workshop) 1. Καινοτομία και τουρισμός
Ενημερωτική Ομιλία: Βασιλική Σαράφη (Γνωριμία με την περιοχή - Επιχειρηματικότητα, τουρισμός και βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, 10 min)
Εισηγητής : Α. Κουτσούρης (Αγροτουρισμός και τοπική ανάπτυξη, 25 min)
Σχολιαστές:
Β. Μπέλλης (Η σύνδεση της τοπικής παραγωγής με τον τουρισμό και η διάχυση της προστιθέμενης αξίας στο παραγωγικό σύστημα, 15 min)
Αικ. Μάρκου (Εναλλακτικές μορφές τουριστικής ανάπτυξης και ζητήματα τοπικής διαχείρισης φυσικών πόρων, 10 min)
Εκπρόσωπος της τοπικής κοινωνίας
13.00-14.00
Μελέτη
14.00-17.00
Γεύμα, Ελεύθερος Χρόνος
17.00-20.30
Εργαστήριο (Workshop) 2. Στρατηγικές και κινήματα «τοπικοποίησης»
Εισηγητής : Γ. Βλάχος (Δίκτυα, πρωτοβουλίες και  μετασχηματισμοί στον αγροτικό και τον αστικό χώρο, 25 min)
Σχολιαστές:
Ε. Γκιουγκή (Διατροφική κυριαρχία – Εναλλακτικές δομές πρόσβασης σε τρόφιμα και πόρους, 15 min)
Δ. Τραγάκη (Εθνογραφικό εργαστήρι)
Εκπρόσωπος της τοπικής κοινωνίας
Τετάρτη 27/8/2014
08.00-09.00
Πρωινό
09.30-13.00
Εργαστήριο (Workshop) 3. Τοπική / παραδοσιακή γνώση ως εργαλείο επιβίωσης των κοινωνιών της υπαίθρου και ως δομικό στοιχείο του πολιτισμού τους
Εισηγητής : Α. Οικονόμου (Οικειοποίηση της φύσης: φυσικοί πόροι και παραδοσιακές παραγωγικές –μεταποιητικές οικονομικές δραστηριότητες, 25 min)
Σχολιαστές:
Ρ. Κακάμπουρα και Ε. Γκαρτζονίκα (Η προβολή και διαχείριση της τοπικής παράδοσης από τους πολιτιστικούς συλλόγους και η ενδεχόμενη σύνδεσή της με την τουριστική ανάπτυξη, 25 min)
Εκπρόσωπος της τοπικής κοινωνίας
13.00-14.00
Μελέτη
14.00-17.00
Γεύμα, Ελεύθερος Χρόνος
17.00-20.30
Εργαστήριο (Workshop) 4. Νεο-αγροτικότητα: Μύθοι και πραγματικότητα
Εισηγητής : Χ. Κασίμης (Κρίση και κινητικότητες στην αγροτική Ελλάδα, 25 min)
Σχολιαστές:
Θ. Σπύρος (Μορφές κοινωνικής οικονομίας στη σύγχρονη Ελλάδα της Κρίσης: οικονομικές, πολιτικές και πολιτισμικές διαστάσεις, 15 min)
Λ. Μπρέχας (Οι εραστές της Ουτοπίας: Δράσεις και Εμπειρίες από το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Περιφερειακής Ανάπτυξης:, 10 min)
Εκπρόσωπος της τοπικής κοινωνίας
Πέμπτη 28/8/2014
08.00-09.00
Πρωινό
ΠΡΩΙ & ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Άσκηση Επιτόπιας Έρευνας στην ΚΕΡΑΣΙΑ
Παρασκευή 29/8/2014
08.00-09.00
Πρωινό
ΠΡΩΙ & ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Άσκηση Επιτόπιας Έρευνας στο ΚΡΥΟΝΕΡΙ
Σάββατο 30/8/2014
08.00-09.00
Πρωινό
09.30-11.00
Παρουσιάσεις Ημερολογίων Έρευνας: εμπειρίες, προβλήματα, αξιολόγηση
11.15-14.00
Στρογγυλό Τραπέζι - Συζήτηση
14.00
Κλείσιμο των Εργασιών