Θέμα

Οι θεματικοί αξονες που θα αναπτυχθούν στο Θερινό Σχολείο είναι οι εξής:

  1. Το φυσικό/οικολογικό πλαίσιο (κύκλος του νερού, χωρογραφία των εσωτερικών υδάτων, υγροτοπικά συστήματα κ.α.).
  2. Νερό και παραγωγικά συστήματα (οι υδάτινοι πόροι στην παραδοσιακή και στη σύγχρονη κοινωνία).
  3. Ο «πολιτισμός του νερού». Η συμβολική και φαντασιακή προσέγγιση του νερού (αφηγηματικός λόγος, εθιμικές πρακτικές, λαϊκές τελετουργίες κ.α).
  4. Αναψυχή και τουρισμός (τοπίο, δραστηριότητες, λαϊκός πολιτισμός, μουσειακές αναπαραστάσεις του νερού κ.α.).

Στις ασκήσεις επιτόπιας έρευνας θα γίνουν καταγραφές όπως: λαογραφική - ανθρωπολογική έρευνα γύρω από το νερό, ιστορικά τεχνικά έργα, συλλογικοί φορείς, τουρισμός / αναψυχή.

Σημαντικές ημερομηνίες

Οι εργασίες του ΘΕΣΤ θα πραγματοποιηθούν: 22 έως 27 Αυγούστου 2016

Υποβολή Αιτήσεων: έως 30 Ιουνίου 2016

Τελική Αξιολόγηση των Αιτήσεων: 15 Ιουλίου 2016

Τόπος διεξαγωγής

Οι εκπαιδευτικές δράσεις, τα μαθήματα, καθώς και η διαμονή/φιλοξενία των φοιτητών και των διδασκόντων θα πραγματοποιηθούν στο ξενοδοχείο "Τελώνειο", στη Γέφυρα Πλάκας του δήμου Βορείων Τζουμέρκων, Π.Ε. Ιωαννίνων.

Αριθμός Θέσεων

Ανώτατος Αριθμός: 20 άτομα

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 60 ευρώ. Περιλαμβάνονται:
α. Παρακολούθηση/Συμμετοχή στο σύνολο των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων
β. Διαμονή
γ. Διατροφή: Πρωινό και Γεύμα
δ. Μετακινήσεις για τις Ασκήσεις Επιτόπιας Έρευνας
ε. Συμμετοχή σε τρίωρο rafting στον Αραχθο ποταμό με την επίβλεψη ειδικών οδηγών

Δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα μετακίνησης των συμμετεχόντων από/προς τον χώρο διεξαγωγής και διαμονής.

Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Πιστοποιητικό παρακολούθησης θα χορηγηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες στο Θερινό Σχολείο. Προϋποθέσεις:
α. Θα απαιτηθεί μια ελάχιστη προετοιμασία των συμμετεχόντων, βάσει υλικού που θα αποσταλεί.
β. Παρακολούθηση των μαθημάτων σε ποσοστό 100%.
γ. Συμμετοχή στο σύνολο των δραστηριοτήτων και των ασκήσεων επιτόπιας έρευνας.
δ. Η επίδοση των βεβαιώσεων θα πραγματοποιηθεί μετά την αποστολή των εργασιών και των ερευνητικών ημερολογίων.

Έντυπο υλικό

Κατεβάστε την αφίσα του φετινού θερινού σχολείου [.jpg 5MB].

Χορηγοί

ΔΕΛΤΑ / LIFE

Εφημερίδα των Συντακτών