Ενδεικτικό Πρόγραμμα

1η ημέρα απόγευμα (21 Αυγούστου)

Γενικές ομιλίες για την ιστορία, την κοινωνία και την οικονομία της περιοχής και εισηγήσεις για τη διατροφή και τον πολιτισμό της Συζήτηση.

2η και 3η ημέρα (22 και 23 Αυγούστου)

Τέσσερα (4) workshops (εργαστήρια), δύο ανά κάθε ημέρα, πρωί και απόγευμα, με τέσσερις θεματικούς άξονες:
1. Τροφή και γεύσεις ως οικονομική διεργασία
2. Η διατροφή ως κοινωνικό και πολιτισμικό φαινόμενο. Νέα διατροφικά φαινόμενα
3. Ανιστορώντας τη γαστρονομία και τις γεύσεις
4. Η χρήση (στην εκπαιδευτική διαδικασία) και η «κεφαλαιοποίηση» της τοπικής πολιτισμικής διατροφικής παράδοσης στον τουρισμό και τη διαπολιτισμικότητα Τους παραπάνω θεματικούς άξονες θα εισηγηθούν ειδικοί επιστήμονες (ερευνητές, καθηγητές) με ερευνητικό, διδακτικό και δημοσιευμένο έργο.
Οι συμμετέχοντες/ουσες στα εργαστήρια θα χωριστούν σε ομάδες και για μια ώρα μετά το τέλος δύο - τριών εισηγήσεων, θα συζητήσουν μεταξύ τους, ώστε στη συνέχεια κάθε ομάδα να διατυπώσει την άποψή της για όσα ειπώθηκαν. Επιπλέον, σε κάθε εργαστήριο θα κληθούν άνθρωποι από τα διπλανά χωριά ή την περιοχή με γνώση επί των θεμάτων και κυρίως με πρακτική εμπειρία (ντόπιοι λόγιοι, τεχνίτες, επαγγελματίες), να καταθέσουν τη δική τους γνώση ώστε να υπάρξει επικοινωνία ανάμεσα στους επιστήμονες και τους επαγγελματίες.

4η και 5η ημέρα (24 και 25 Αυγούστου)

Επιτόπια έρευνα σε τέσσερα χωριά της περιοχής από ομάδες των συμμετεχόντων/ουσών, με επικεφαλής έναν επιστήμονα, με βάση ερωτηματολόγιο και ελεύθερη συζήτηση, πρωτίστως με βάση τον ερευνητικό άξονα που θα ανατεθεί.

Βράδυ 5ης ημέρας (25 Αυγούστου)

Λαϊκό γλέντι

6η ημέρα (26 Αυγούστου)

Παρουσίαση των πορισμάτων κάθε ερευνητικής ομάδας. Κλείσιμο εργασιών και αποχώρηση. Μετάβαση στην Υπάτη Φθιώτιδας-φιλοξενία Δήμου Λαμιέων, εισαγωγικές ομιλίες.

7η ημέρα (27 Αυγούστου)

Επιτόπια έρευνα (09.30 π.μ.-12.30 μ.μ.). Γεύμα. Αναχώρηση.