Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος
Αυδίκος Ευάγγελος
Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Μέλη
Γιακουμάκη Βασιλική
Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Γκαρτζονίκα Ελευθερία
Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
Δέλτσου Ελευθερία
Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Δημήτριος Γούσιος
Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Παν. Θεσσαλίας
Κακάμπουρα Ρέα
Επίκουρη Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε Πανεπιστημίου Αθηνών
Μάγος Κωνσταντίνος
Επίκουρος καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθηγητής-σύμβουλος Ε.Α.Π
Οικονόμου Ανδρομάχη
Κύρια Ερευνήτρια Κέντρου Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας
Παπαηλία Πηνελόπη
Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Τραγάκη Δάφνη
Λέκτορας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διοργανωτές

Χορηγός

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος
Αυδίκος Ευάγγελος
Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αντιπρόεδρος
Στάμου Λαμπρινή
Πρόεδρος Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Τζουμέρκων (ΙΛΕΤ)
Μέλη
Αναγνώστου Ζήσης
Γραμματέας Συλλόγου Προστασίας Αράχθου, Εκπρόσωπος Δήμου Βορείων Τζουμέρκων
Καρακώστας Χρήστος
Αντιπρόεδρος ΙΛΕΤ
Μάνθος Νίκος Γεωργίου
μέλος Δ.Σ. ΙΛΕΤ
Μαργώνης Κωνσταντίνος
υπεύθυνος περιοδικού Τζουμερκιώτικα Χρονικά
Ντερμάρης Βασίλης
Γεωπόνος, Περιφέρεια Ηπείρου
Οικονόμου Ανδρομάχη
Κύρια Ερευνήτρια του Κέντρου Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών
Κακάμπουρα Ρέα
Επίκουρη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών

Γραμματεία

Ντερμάρης Βασίλειος
Υποβολή Αιτήσεων: tzoumerkasummerschool@gmail.com

Διδάσκοντες

Αυδίκος Ευάγγελος
Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Κακάμπουρα Ρέα
Επίκουρη Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών
Κουστέλιος Αθανάσιος
καθηγητής Οργάνωσης - Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής, ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Μάργαρη Ζωή
Ερευνήτρια Κέντρου Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας
Μορδεχάι Λίλη
Περιβαλλοντολόγος, Υπεύθυνη Επικοινωνίας στο Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Aνθρωπο
Νιτσιάκος Βασίλης
Καθηγητής της Κοινωνικής Λαογραφίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Οικονόμου Ανδρομάχη
Κύρια Ερευνήτρια του Κέντρου Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών
Σταμάτης Κωνσταντίνος
καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου, Νομική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Τραγάκη Δάφνη
Λέκτορας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας