Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος
Ευάγγελος Αυδίκος
Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Μέλη
Βλάχος Γεώργιος
Επίκουρος Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Γιακουμάκη Βασιλική
Λέκτορας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Δαμιανού Δέσποινα
Επίκουρη Καθηγήτρια Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Δέλτσου Ελευθερία
Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Κακάμπουρα Ρέα
Επίκουρη Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε Πανεπιστημίου Αθηνών
Κασίμης Χαράλαμπος
Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Λουλούδης Λεωνίδας
Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Μάγος Κωνσταντίνος
Επίκουρος καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διδάκτορας, καθηγητής –σύμβουλος Ε.Α.Π
Μαγουλιώτης Απόστολος
Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Μάρκου Αικατερίνη
Επίκουρη Καθηγήτρια Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Οικονόμου Ανδρομάχη
Κύρια Ερευνήτρια Κέντρου Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας
Παπαηλία Πηνελόπη
Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Σκουλίδας Ηλίας
Επίκουρος Καθηγητής του Α.Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
Χρυσανθοπούλου Βασιλική
Λέκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών
Δρ. Ελευθερία Γκαρτζονίκα
Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
Δρ. Σουλτάνα Κοζιού
Εκπαιδευτικός, Διδάκτορας Εθνομουσικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Διοργανωτές

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος
Ευάγγελος Αυδίκος
Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Α΄Αντιπρόεδρος
Στεργιόπουλος Θωμάς
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα ΠΕ Καρδίτσας
Β΄ Αντιπρόεδρος
Κοζιού Βασιλική
Πρόεδρος Κέντρου Ιστορικής και Λαογραφικής Έρευνας Ο ΑΠΟΛΛΩΝ Καρδίτσας
Μέλη
Ελευθερία Δέλτσου
Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ρέα Κακάμπουρα
Επίκουρη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών
Οικονόμου Ανδρομάχη
Κύρια Ερευνήτρια του Κέντρου Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών
Καραμπινά Μαρία
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ντερμάρης Βασίλειος
Γεωπόνος

Γραμματεία

Ντερμάρης Βασίλειος
Υποβολή Αιτήσεων: tzoumerkasummerschool@gmail.com

Διδάσκοντες

Αυδίκος Ευάγγελος
Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Βλάχος Γεώργιος
Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Δέλτσου Ελευθερία
Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Κακάμπουρα Ρέα
Επίκουρη Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών
Κασίμης Χαράλαμπος
Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Κουτσούρης Αλέξανδρος
Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Μάρκου Αικατερίνη
Επίκουρη Καθηγήτρια Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Οικονόμου Ανδρομάχη
Κύρια Ερευνήτρια του Κέντρου Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών