Ενδεικτικό Πρόγραμμα

ΤΡΙΤΗ 27/8/2012
15.00-18.00
Εγγραφές
17.30-18.00
Επίσημη Έναρξη - Χαιρετισμοί
18.00-20.00
Έναρξη Εργασιών. Κεντρικές Ομιλίες
Βασιλική Μουτάφη. Οικο- και αγρο- τουρισμός: Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις
Λεωνίδας Λουλούδης. Ευρωπαϊκή Ένωση και πολιτικές ανάπτυξης ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
Γεώργιος Βλάχος. Τα γεωργικά προϊόντα ποιότητας και η συμβολή τους στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/8/2012
08.00-09.00
Πρωινό
09.30-13.00
Εργαστήριο (Workshop) 1
ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ (ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ-ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ)
9.30-11.00
Ανδρομάχη Οικονόμου. Τρόποι οικειοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος: θεωρία και μεθοδολογία έρευνας
11.30-13.00
Συζήτηση - Στρογγυλό Τραπέζι.
Συντονίστρια: Ανδρομάχη Οικονόμου
Εισήγηση: Θοδωρής Σπύρου. Αγροκτηνοτροφικές κοινωνίες της Πίνδου: θεωρία και μεθοδολογία έρευνας
Σχολιαστής: Νίκος Καρατζένης, Εκπαιδευτικός-συγγραφέας
13.00-14.00
Μελέτη
14.00-17.00
Γεύμα, Ελεύθερος Χρόνος
17.00-20.30
Εργαστήριο (Workshop) 2
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
17.00-18.30
Ελευθερία Δέλτσου. Γενικά Ζητήματα για τον τουρισμό: θεωρία-μεθοδολογία έρευνας
19.00-20.30
Συζήτηση - Στρογγυλό Τραπέζι.
Συντονίστρια: Βασιλική Μουτάφη
Εισήγηση: Βασιλική Μουτάφη. Η σχέση culture και (agri)culture: Συνέχειες και ασυνέχειες
Συζητητής: Ελευθερία Δέλτσου
Σχολιαστής: Κούλα Κουτσούμπα, τουριστικές επιχειρήσεις
ΠΕΜΠΤΗ 29/8/2012
08.00-09.00
Πρωινό
09.30-13.00
Εργαστήριο (Workshop) 3
ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
9.30-11.00
Λεωνίδας Καζακόπουλος. Όψεις αγροτουρισμού. Δυνατά και αδύνατα σημεία
11.30-13.00
Ομάδα 1
Συζήτηση - Στρογγυλό Τραπέζι.
Συντονιστής: Λεωνίδας Καζακόπουλος
Εισήγηση: Γεώργιος Βλάχος. Ενδυνάμωση των δεσμών πρωτογενούς παραγωγής με τον αγροτουρισμό
Σχολιαστής: Kούλα Κουτσούμπα
Ομάδα 2
Συζήτηση - Στρογγυλό Τραπέζι.
Συντονιστής: Ελευθερία Δέλτσου
Εισήγηση: Βασιλική Γιακουμάκη. "Ελληνική" διατροφή και η ανάδυση του "αγροτικού" ως πολιτισμικού κεφαλαίου
Συζητητής: Βασιλική Μουτάφη
Σχολιαστής: Ανθή Αγγέλη, αρχαιολόγος
13.00-14.00
Μελέτη
14.00-17.00
Γεύμα, Ελεύθερος Χρόνος
17.00-20.30
Εργαστήριο (Workshop) 4
ΝΕΡΟ-ΕΚΔΡΟΜΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
17.00-18.30
Νίκος Γιαννούλης. Νερό πηγή ζωής, "Έχω τη νεροτριβή και ζω τη φαμελιά’μ"
19.00-20.30
Ομάδα 1
Συζήτηση - Στρογγυλό Τραπέζι.
Συντονιστής: Νίκος Γιαννούλης
Εισήγηση: Ρέα Κακάμπουρα. Τουρισμός, εκδρομές και πολιτιστικού σύλλογοι
Συζητητής: Ελευθερία Γκαρτζονίκα, σχολική σύμβουλος
Σχολιαστής: Νίκος Μπριασούλης, Εκπαιδευτικός-πρώην πρόεδρος Ι.Λ.Ε.Τ.
Ομάδα 2
Συζήτηση - Στρογγυλό Τραπέζι.
Συντονιστής: Θοδωρής Σπύρου
Εισήγηση:Χαρίκλεια Μπίσα MSc Βιολόγος & Βασιλική Καλτσούνη, MSc Περιβαλλοντολόγος.
Εθνικό πάρκο Τζουμέρκων: βιοποικιλότητα και τουριστική ανάπτυξη
Σχολιαστές: Χρήστος Λάμπρης, τουριστικές επιχειρήσεις & Νίκος Μάνθος extreme sports
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/8/2012
08.00-09.00
Πρωινό
ΠΡΩΙ & ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΤΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ 31/8/2012
08.00-09.00
Πρωινό
ΠΡΩΙ & ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΣΥΡΡΑΚΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ 1/9/2012
08.00-09.00
Πρωινό
09.30-11.00
Παρουσιάσεις Ημερολογίων Έρευνας: εμπειρίες, προβλήματα, αξιολόγηση
11.15-14.00
Στρογγυλό Τραπέζι - Συζήτηση
14.00
Κλείσιμο των Εργασιών