Πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Θερινό Σχολείο στη διεύθυνση:
8thsummerschoolgardiki@gmail.com

Αιτήσεις συμμετοχής

Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής [.docx, 17kB], συμπληρώστε την, και στείλτε την στο παραπάνω email μέχρι τις 10/7/2022.