Πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Θερινό Σχολείο στη διεύθυνση:
tzoumerkasummerschool@gmail.com

Αλλοι κόμβοι:

Αιτήσεις συμμετοχής

Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής [.docx, 20kB], συμπληρώστε την, και στείλτε την στο παραπάνω email μέχρι τις 30/6/2017.