Πρόγραμμα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
18:00-18:15Έναρξη της ημερίδας
18:15-20:151η συνεδρία. Πρόεδρος: Γ.Αντωνίου
Πολιτικές της μνήμης: Μνημεία, έθνος-κράτος και τοπικές κοινότητες
18:15-18:40Α.Ανδρέου - Ι.Βαμβακίδου (Παν. Δυτ.Μακεδονίας)
Ο πληθυσμός των αγαλμάτων στη Φλώρινα: κοινωνικο-ιστορική ανάλυση Διαβάστε την περίληψη
18:40- 19:05Βαγγέλης Τζούκας (Πάντειο Πανεπιστήμιο)
Το μνημείο ως διακύβευμα: τόπος και ιστορία στην Ήπειρο Διαβάστε την περίληψη
19:05- 19:25Γεωργία Κρέτση (Παν. Βερολίνου)
Μνημειακές αναπαραστάσεις στη μετασοσιαλιστική Αλβανία Διαβάστε την περίληψη
19:25 - 20:15Συζήτηση

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
09.15-11:152η συνεδρία. Πρόεδρος: Π.Παπαηλία
Οι τόποι μνήμης από την εποχή του Χαλκού στην εποχή του Διαδικτύου: διεπιστημονικές προσεγγίσεις
09:15-09:40Αντίκλεια Μουνδρέα-Αγραφιώτη (Παν. Θεσσαλίας)
Το «κενοτάφιο» ως μνημονικός τόπος, μια emic εκδοχή του μνημείου από την εποχή του Χαλκού Διαβάστε την περίληψη
09:40-10:05Συραγώ Τσιάρα (Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τεχνης Θεσ/νίκης, Παν. Θεσσαλίας)
Το μνημείο ως εργαλείο διαχείρισης της τραυματικής μνήμης Διαβάστε την περίληψη
10:05-10:30Μήτσος Μπιλάλης (Παν. Θεσσαλίας)
Προσωπικές σελίδες στο Internet: Μνημεία του έθνους σε μετα-εθνικά περιβάλλοντα επικοινωνίας Διαβάστε την περίληψη
10:30-11:15Συζήτηση
11:15-11:45Διάλειμμα

11:45-13:453η συνεδρία. Πρόεδρος: Π.Βόγλης
Μνημονικοί τόποι ως πεδία σύγκρουσης
11:45-12:10Στράτος Δορδανάς (Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης)
Τα μνημεία της κατοχικής μνήμης:κατασκευές, καταστροφές και «υιοθεσίες» Διαβάστε την περίληψη
12:10-12:35Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν (Παν. Θεσσαλίας)
Μνήμη του πολέμου, πόλεμος της μνήμης: κοινωνικοπολιτικές πτυχές της μνήμης αντιποίνων σε Ελλάδα και Ιταλία Διαβάστε την περίληψη
12:35-13:00Γιώργος Αντωνίου (Ευρωπαϊκό Παν. Φλωρεντίας)
Εκδηλώσεις και τόποι μνήμης του εμφυλίου (1950-2000): από την ενθύμηση του «Συμμοριτοπολέμου» στη λήθη των «Γιορτών Μίσους» Διαβάστε την περίληψη
13:00-13:45Συζήτηση
13:45-15:30Διάλειμμα

15:30-17:004η συνεδρία. Πρόεδρος: Ρ.Μπενβενίστε
Μνημονικοί τόποι, η διαχείριση της κοινωνικής μνήμης και η κατασκευή εθνοπολιτισμικών ταυτοτήτων
15:30-15:55Βασιλική Κράββα (Παν. Θεσσαλίας)
Η συντήρηση κοινών μνημονικών τόπων ως συστατικό στοιχείο της συλλογικότητας: η περίπτωση της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης Διαβάστε την περίληψη
15:55-16:20Ε.Ιωαννίδου - Θ.Τσιρώνης (Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς)
Μνημονικοί τόποι και μνημεία της προσφυγιάς και της Αντίστασης στην Καλαμαριά Διαβάστε την περίληψη
16:20-17:00Συζήτηση
17:00-17:30Διάλειμμα
17:30-19:30Στρογγυλό τραπέζι. Πρόεδρος: Ρ.Βαν Μπούσχοτεν
Δημόσια μνήμη, μνημονικοί τόποι και αναπαραστάσεις του παρελθόντος: Ορισμοί και προσεγγίσεις
Συμμετέχουν: Α.Λιάκος, Ρ.Μπενβενίστε, Α.Μουνδρέα-Αγριαφιώτη Π.Παπαηλία, Π.Βόγλης, Σ.Τσιάρα
© 2004: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας