Βαγγέλης Τζούκας (Πάντειο Πανεπιστήμιο)
Το μνημείο ως διακύβευμα: τόπος και ιστορία στην Ήπειρο

Θα αναδειχθούν οι πολλαπλές νοηματοδοτήσεις των ιστορικών μνημείων στην Ήπειρο, σε συνάρτηση με τις διαδικασίες παραγωγής και συγκρότησης θεμελιακών "ιστορικών τόπων", που συνδέουν τις τοπικές παραδόσεις με το έθνος-κράτος. Στο χώρο της Ηπείρου συναντιούνται μνημεία που αναφέρονται σε τοπικές προσωπικότητες μεγάλης εμβέλειας, σε γεγονότα της τοπικής ιστορίας που αξιολογούνται ως "εθνικής σημασίας", σε νεκρούς πολεμικών περιπετειών και εμφυλίων πολέμων. Επιχειρείται η ανασύσταση μερικών όψεων της παρουσίας των μνημείων, των παραστάσεων που ανακαλούν, του διακυβεύματος που εκφράζουν και της διαμάχης που κάποιες φορές προκαλούν. Η διαπλοκή του τοπικού με το υπερτοπικό, η ένταξη του χώρου στις δομές του εθνικού κράτους, η εικόνα των ίδιων των τοπικών κοινωνιών για τα μνημεία συγκροτούν το σκηνικό. Πολλές φορές τα μνημεία "λένε" περισσότερα με αυτά που αποκρύπτουν ή και μετασχηματίζουν. Από την άποψη αυτή, η ανίχνευση των κρυμμένων πτυχών του κάθε μνημείου έχει ιδιαίτερη σημασία για μια κοινωνία που προτιμά να θυμάται "ξεχνώντας" ή και αντιστρόφως. Η παρουσίαση θα συνοδευτεί από οπτικό υλικό.

© 2004: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας