Γενικές πληροφορίες

Τα ιστορικά μνημεία, ως πολυφωνικοί "μνημονικοί τόποι", συμπυκνώνουν και παρέχουν υλική υπόσταση σε ένα κεντρικό και νομιμοποιητικό αφήγημα και κατ' αυτόν τον τρόπο δημιουργούν και αναπαράγουν ένα "χρήσιμο παρελθόν" στο παρόν. Κάτω από το πρίσμα αυτό, αποτελούν μια συνεχώς μεταβαλλόμενη οπτική καταγραφή της ιστορικής μνήμης. Ταυτόχρονα όμως, οι άνθρωποι που ζουν κάτω από τη σκιά τους αναπτύσσουν μαζί τους μια ζωντανή κοινωνική σχέση: τα περιποιούνται με λουλούδια, τα περιφρονούν, τα τροποποιούν, τα καταστρέφουν. Και όλες αυτές οι πρακτικές σχολιάζουν, είτε σε μορφή "υποσημείωσης", είτε ως "αντίλογος" την κυρίαρχη μνήμη της δημόσιας ιστορίας την οποία ενσωματώνει το μνημείο ως υλικό τεκμήριο.

Σκοπός της επιστημονικής συνάντησης είναι να μελετήσουμε αυτή τη δυναμική λειτουργία των μνημονικών τόπων από διεπιστημονική άποψη: να παρακολουθήσουμε διαχρονικά τη λειτουργικότητα και το μετασχηματισμό του νοήματος τους και να διερευνήσουμε τη σχέση τους με την ιστορική διάσταση την οποία υποτίθεται ότι προασπίζουν και το πλέγμα κοινωνικής, ιστορικής, και ιδεολογικής "πραγματικότητας" που αντανακλούν και δημιουργούν.


Διοργανωτές

Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, σε συνεργασία με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ίδιου τμήματος και με το "Δίκτυο για τη μελέτη των εμφύλιων πολέμων".

Οργανωτική επιτροπή

Ρ.Βαν Μπούσχοτεν, Ρ.Μπενβενίστε, Π.Παπαηλία, Γ.Αντωνίου

Επικοινωνία

Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Αργοναυτών & Φιλελλήνων
38221 Βόλος

τηλ: 2421074794, φαξ: 2421074781
e-mail: riboush@uth.gr

Έντυπο υλικό

Εάν επιθυμείτε έντυπο υλικό, μπορείτε να κατεβάσετε την αφίσα-πρόγραμμα της ημερίδας [.pdf, 1204kB].

© 2004: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας