Αντίκλεια Μουνδρέα-Αγραφιώτη (Παν. Θεσσαλίας)
Το «κενοτάφιο» ως μνημονικός τόπος, μια emic εκδοχή του μνημείου από την εποχή του Χαλκού

Η περίληψη δεν είναι διαθέσιμη.

© 2004: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας