Γιώργος Αντωνίου (Ευρωπαϊκό Παν. Φλωρεντίας)
Εκδηλώσεις και τόποι μνήμης του εμφυλίου (1950-2000): από την ενθύμηση του «Συμμοριτοπολέμου» στη λήθη των «Γιορτών Μίσους»

Η ανακοίνωση μελετά την εξέλιξη των αντικομμουνιστικών γιορτών λήξης του εμφυλίου, που ξεκίνησαν από τη δεκαετία του 1950 με κρατική πρωτοβουλία. Εξετάζει τις μορφές και το συμβολισμό των εορτών στην περίοδο της "πειθαρχημένης δημοκρατίας" (1949-1967), της δικτατορίας (1967-1974) και της μεταπολίτευσης (1974-2000). Η ανακοίνωση εστιάζει στη μετεξέλιξη του χαρακτήρα των τελετών από γιορτές σε μνημόσυνα και στο ρόλο της πολιτικής συγκυρίας στην επανοηματοδότηση του μηνύματος και του χαρακτήρα των γιορτών. Επίσης εστιάζει στην ανάλυση της υποκειμενικότητας των διαφόρων κοινωνικών ομάδων που συμμετέχουν και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην περίοδο της δεκαετίας του 1980, όπου οι εν λόγω γιορτές γνώρισαν την παρακμή και την αδιαφορία της συλλογικής μνήμης της ελληνικής κοινωνίας, μέσα από τη σύγκρουση αιτημάτων όπως η λήθη και η επανερμηνεία του πρόσφατου παρελθόντος της χώρας. Η ανακοίνωση καταλήγει βγάζοντας συμπεράσματα για την παρούσα μορφή και χρηστικότητα των γιορτών και για τα πολιτισμικά, πολιτικά και ιδεολογικά χαρακτηριστικά τους.

© 2004: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας