Α.Ανδρέου - Ι.Βαμβακίδου (Παν. Δυτ.Μακεδονίας)
Ο πληθυσμός των αγαλμάτων στη Φλώρινα: κοινωνικο-ιστορική ανάλυση

Παρουσιάζονται τα δημόσια μνημεία της πόλης της Φλώρινας, που αναφέρονται στη μνήμη συμβάντων και προσώπων από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα. Η οπτική ανάκληση της ιστορίας της πόλης συνοψίζεται στις κάτωθι χρονικές περιόδους:

© 2004: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας