Συραγώ Τσιάρα (Κρατικό Μουσείο Σύγχ. Τεχνης Θεσ/νίκης, Παν. Θεσσαλίας)
Το μνημείο ως εργαλείο διαχείρισης της τραυματικής μνήμης

Η συμφιλίωση με την τραυματική μνήμη ενός ιστορικού γεγονότος αποτελεί μία από τις βασικές λειτουργίες που ασκούν τα μνημεία στο δημόσιο χώρο. Ποιες είναι οι προσδοκίες που επενδύονται στην ανέγερση των μνημείων; Πως οι μνημονικοί τόποι λειτουργούν ως τόποι κάθαρσης, θρήνου και λύτρωσης; Ποια είναι η σχέση μορφής και περιεχομένου ή ποιοι τύποι μνημείων και με ποιες διαδικασίες ταύτισης εξυπηρετούν το στόχο τους; Πως τα μνημεία γίνονται πεδίο ιδεολογικής διεκδίκησης και προβολής αλληλοσυγκρουόμενων ερμηνειών της συλλογικής μνήμης; Τα ερωτήματα αυτά διερευνώνται με άξονα το μνημείο των βετεράνων του πολέμου του Βιετνάμ στην Ουάσιγκτον, μνημεία εμφυλίου πολέμου στη Βόρεια Ελλάδα, ορισμένες προτάσεις για μνημεία εβραϊκού ολοκαυτώματος στην Αμερική, αλλά και υλοποιημένα σχέδια, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

© 2004: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας