Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν (Παν. Θεσσαλίας)
Μνήμη του πολέμου, πόλεμος της μνήμης: κοινωνικοπολιτικές πτυχές της μνήμης αντιποίνων σε Ελλάδα και Ιταλία

Η ανακοίνωση εξετάζει συγκριτικά τη μνημειακή και κοινωνική διαχείριση της μνήμης του παρελθόντος σε δύο "μαρτυρικά χωριά" που σφραγίστηκαν από την ομαδική εκτέλεση κατοίκων τους από τους Ναζί: Η Δράκεια Πηλίου (18.12.43) και η Civitella, μια κωμόπολη στην ιταλική Τοσκάνη (29.6.44). Και στα δύο χωριά η εκτέλεση προκάλεσε μια "διχασμένη μνήμη". Θα εξεταστούν η συμβολική λειτουργία των μνημείων και των αναμνηστήριων τελετών, οι αλληλοσυγκρούμενες "κοινότητες μνήμης" που διαμορφώθηκαν στα δύο αυτά χωριά και οι υλικοί, κοινωνικοί και πολιτικοί παράγοντες που συντέλεσαν στη διαμόρφωση αυτών των μνημονικών κοινοτήτων. Το κύριο εργαλείο που προτείνεται για την ερμηνεία της "διχασμένης μνήμης" είναι μια εθνογραφική προσέγγιση εστιασμένη τόσο στην προπολεμική όσο και στη μεταπολεμική περίοδο. Και στα δύο χωριά παράγοντες όπως η κοινωνική δομή, η πολιτική ένταξη και οι πολιτισμικές πρακτικές αναδεικνύουν διχαστικές τάσεις στην τοπική κοινότητα οι οποίες διαμορφώθηκαν ήδη κατά το Μεσοπόλεμο, ενώ στη μεταπολεμική περίοδο ουσιαστικό ρόλο παίζει η δημόσια μνήμη για την πολεμική περίοδο.

© 2004: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας