Κεντρική σελίδα Επιφανειακή έρευνα στη θέση «Κεφάλα» της Σκιάθου

 

Εισαγωγή
Ετήσιες εκθέσεις
  Η έρευνα του 2009
  Η έρευνα του 2010
  Η έρευνα του 2011
  Η έρευνα του 2012
  Η έρευνα του 2013
  Η έρευνα του 2014
  Η έρευνα του 2015
  Η έρευνα του 2016
  Η έρευνα του 2019
Συμμετέχοντες
Υποστηρικτές
Βιβλιογραφία
Επικοινωνία
Switch to English

Βιβλιογραφία

Παλαιότερες έρευνες για τις αρχαιότητες της Σκιάθου δημοσιεύονται στα ακόλουθα:

  • Αδ. Σάμψων, Η Σκιάθος από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι την αρχή του 20ου αιώνα, Αθήνα 1977.
  • Α. Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου, «Η αρχαία Σκιάθος μέσα από τα κείμενα και τα μνημεία της», στο Αδ. Σάμψων (επιμ.), Αρχαιολογική έρευνα στις Βόρειες Σποράδες, Αλόννησος 2001, σελ. 101-103, 110-113.
  • Α. Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου, «Βόρειες Σποράδες - Σκιάθος» στο Αρχαιολογία. Νησιά του Αιγαίου (επιμ. Α. Βλαχόπουλος), Αθήνα 2005, σελ. 159-160.

Για τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δείτε:

  • Mazarakis Ainian, A., 2013. "The form and structure of Euboean society in the Early Iron Age based on some recent research", στο 50o Convegno Alle origini della Magna Grecia. Mobilita, migrazioni, fondazioni, Taranto, 1-4 Ottobre 2010, Taranto, 73-99.
  • Mazarakis Ainian, A., 2012. "Euboean Mobility towards the North. New Evidence from the Sporades", στο M. Iacovou (επιμ.), Cyprus and the Aegean in the Early Iron Age, The Legacy of Nicolas Coldstream, Nicosia, 53-75.
  • Alexandridou, A., "Interconnections in the central Aegean. The ceramic evidence from the early settlement of Kephala on Skiathos", in Island, Mainland, Coastland & Hinterland: Ceramic Perspectives on Connectivity in the Ancient Mediterranean (υπό έκδοση).
  • Alexandridou, A., "The Early Ceramic Assemblages from the site of Kephala on Skiathos", στο Archaeological Work at Thessaly and Central Greece 4. Proceedings of Scientific Meeting, Volos 16.3-18.3.2012, University of Thessaly, Volos, Greece (υπό έκδοση).

Ανακοινώσεις στον τύπο:

© 2009-2020: ΠΘ - ΙΑΚΑ