Ανασκαφή ιερού στη θέση 'Σωρός'

Εισαγωγή
Ετήσιες εκθέσεις
> Η έρευνα του 2004
> Η έρευνα του 2005
> Η έρευνα του 2006
> Η έρευνα του 2007
> Η έρευνα του 2008
Δημοσιεύσεις
Ερευνητική ομάδα
Επικοινωνία
Switch to English

Εισαγωγή

Click to enlarge
Γενική άποψη της ακρόπολης του Σωρού.

Το τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας άρχισε μια νέα ανασκαφή στη θέση "Σωρός" του Δήμου Ιωλκού που ταυτίζεται συνήθως με τις αρχαϊκές-κλασικές Αμφανές, ενίοτε όμως με τις Παγασές (βλ. Ευριπίδης, Ηρακλής Μαινόμενος 392. Στράβων Θ 435). Η θέση έχει εν μέρει ανασκαφεί, αρχικά από τον Απ. Αρβανιτόπουλο (ΠΑΕ 1909, 162 κ.ε.. και Γραπταί στήλαι Δημητριάδος-Παγασών, 70). Το 1973 διενεργήθηκε μικρή ανασκαφική έρευνα από ομάδα Γερμανών αρχαιολόγων με επικεφαλής τον V. Milojcic (ΑΑΑ 7, 1974, 65-75, εικ. 22-37. BCH 98, 1974, Chroniques, 662. P. Marzolff, "Antike Stadtebau und Architektur in Thessalien", στο Θεσσαλία: Δεκαπέντε χρόνια αρχαιολογικής έρευνας, Αθήνα 1994, 256, εικ. 1), ενώ σωστικές ανασκαφές στην περιοχή του αρχαίου νεκροταφείου διεξάγει η ΙΓ ΕΠΚΑ, υπό τη διεύθυνση της αρχαιολόγου Δρος Α. Μπάτζιου-Ευσταθίου (ΑΔ 40, 1985, 186. 42, 1987, 246. 43, 1988, 242. Π. Τριανταφυλλοπούλου, Νεκροταφείο των Αμφανών, Βόλος 2000. Της ιδίας, "Αμφανές: Αρχαιολογικά δεδομένα - Πρόταση ανάδειξης", στο Μνημεία της Μαγνησίας, Βόλος 2002, 134-139).

Click to enlarge
Ο ναός και ο πρόναος.

Η ανασκαφή αποτελεί νέο ανασκαφικό πρόγραμμα του Tομέα Aρχαιολογίας του Τμήματος ΙΑΚΑ και διενεργείται σε συνεργασία με τη ΙΓ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Το πρόγραμμα έχει ως βασικό στόχο την εκπαίδευση των φοιτητών της αρχαιολογίας του τμήματος στις ανασκαφικές μεθόδους και τεχνικές. Είναι προφανές ότι ο δεύτερος στόχος είναι ερευνητικός και ειδικότερα στοχεύει στην έρευνα των ιερών και της ευρύτερης περιοχής της τειχισμένης αρχαίας πόλης.

 
© 2004-2009: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολόγίας