Ανασκαφή ιερού στη θέση 'Σωρός'

Εισαγωγή
Ετήσιες εκθέσεις
> Η έρευνα του 2004
> Η έρευνα του 2005
> Η έρευνα του 2006
> Η έρευνα του 2007
> Η έρευνα του 2008
Δημοσιεύσεις
Ερευνητική ομάδα
Επικοινωνία
Switch to English

Ανασκαφική περίοδος 2004

Κατά το Φθινόπωρο του 2004 (από 13/9 έως 2/10) το πανεπιστήμιο πραγματοποίησε ανασκαφές στο περιαστικό ιερό του Απόλλωνος (;) (ΑΑΑ 7, 1974, 62, εικ. 24. AR for 1973/74, 22, εικ. 38. BCH 98, 1974, 664, εικ. 197-8 ), στα Νότια των τειχών του αρχαίου οικισμού. Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν οι εξής εργασίες:

Ναός

Click to enlarge
Άποψη του ιερού μετά τον καθαρισμό.

Αρχικά καθαρίστηκε το εσωτερικό του κτιρίου από τη βλάστηση και τοποθετήθηκαν στη θέση τους οι λίθοι που είχαν μετακινηθεί. Το λίθινο θρανίο που περιτρέχει εσωτερικά τις τρεις πλευρές του ναού καθαρίστηκε από την επίχωση χώματος που το κάλυπτε. Η σημαντική συγκέντρωση οστών ζώων που παρατηρήθηκε πάνω στο θρανίο οδηγεί στην υπόθεση ότι εδώ τελούνταν δείπνα σε τακτά διαστήματα.

Πρόναος

Ερευνήθηκαν ο πρόναος και η βαθμιδωτή πρόσβαση στα Ανατολικά του, έως το φυσικό βράχο. Κάτω από το δάπεδο του πρόναου, αναγνωρίστηκαν αρκετές κοιλότητες στο βράχο, που ερμηνεύτηκαν ως πασσαλότρυπες. Μία μεγάλη κοιλότητα που εκτεινόταν εν μέρει κάτω από το κατώφλι του ναού περιείχε θαλάσσια όστρεα (ενδέχεται να ήταν προσφορά κατά τη θεμελίωση του ναού). Από τις επιχώσεις κάτω από το τελευταίο δάπεδο του πρόναου συλλέχτηκαν λίγα χάλκινα κοσμήματα και ακέραιος πήλινος λύχνος των κλασικών χρόνων.

Παράπλευροι χώροι

Click to enlarge
Ανασκαφή στον Χώρο Δ.

Άρχισε η ανασκαφή των δύο ορθογώνιων χώρων στα Νότια του ναού και σε επαφή με αυτόν, που παρέμεναν ανεξερεύνητοι. Ο Ανατολικότερος (Χώρος Γ) ερευνήθηκε πλήρως. Βρέθηκε ένα εκτεταμένο στρώμα καταστροφής από λίθους και κεραμίδια λακωνικού τύπου. Τμήμα του χώρου είχε διαταραχτεί σε μεταγενέστερη εποχή από τριβείο. Συλλέχτηκαν λιγοστά ευρήματα, ανάμεσά τους και ορισμένα χάλκινα κοσμήματα. Ο μεγαλύτερος Δυτικός χώρος (Χώρος Δ) ερευνήθηκε κατά το ήμισυ. Και εδώ απαντήθηκε ένα εκτεταμένο στρώμα καταστροφής που κάλυπτε το δάπεδο. Ανάμεσα στους πεσμένους λίθους βρέθηκαν τέσσερα ασημένια νομίσματα του Κοινού των Θεσσαλών (2ος-1ος αι. π.Χ.) που αναμφίβολα τα είχε αποκρύψει ο κάτοχός τους μετά την εγκατάλειψη του ιερού. Κάτω από το στρώμα καταστροφής συλλέχτηκαν πολυάριθμα θραύσματα αγγείων (αρκετά από αυτά είναι αποθηκευτικά), μικρογραφικά αγγεία και λυχνάρια, θραύσματα πήλινων γυναικείων ειδωλίων, καθώς και αρκετά χάλκινα και γυάλινα κοσμήματα και μικροαντικείμενα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ηγεμόνες λακωνικοί κέραμοι του ναού που φέρουν ανάγλυφη διακόσμηση (ο ένας τύπος διακοσμείται με ανθέμιο, ο άλλος με ιππέα). Το υλικό δεν έχει ακόμη καταγραφεί, αλλά η πρώτη εντύπωση είναι ότι χρονολογείται από τα ύστερα αρχαϊκά έως τα ύστερα κλασικά χρόνια.

Click to enlarge
Ανασκαφική ομάδα 1ης περιόδου 2004.

Click to enlarge
Ανασκαφική ομάδα 2ης περιόδου 2004.

Η ανασκαφή θα συνεχιστεί το καλοκαίρι του 2005.


Α. Μαζαράκης Αινιάν
Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας
Διευθυντής της ανασκαφής του Σωρού

 
© 2004-2009: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολόγίας