Ανασκαφή ιερού στη θέση 'Σωρός'

Εισαγωγή
Ετήσιες εκθέσεις
> Η έρευνα του 2004
> Η έρευνα του 2005
> Η έρευνα του 2006
> Η έρευνα του 2007
> Η έρευνα του 2008
Δημοσιεύσεις
Ερευνητική ομάδα
Επικοινωνία
Switch to English

Δημοσιεύσεις

Υπό δημοσίευση είναι οι εξής μελέτες:

  • Mαζαράκης Αινιάν Αλέξανδρος, "Ανασκαφή Ιερού των αρχαϊκών-κλασσικών χρόνων στη θέση «Σωρός» (2004-2005)", ΑΕΘΣΕ 2, 2009.
  • Λεβέντη Ιφιγένεια, "Τα γλυπτά αναθήματα από το ιερό στη θέση Σωρός και η συμβολή τους στην ταύτιση της λατρευόμενης θεότητας", ΑΕΘΣΕ 2, 2009.
  • Βήτος, Γιώργος – Πανάγου, Μαρία, "Η κεραμική από το Ιερό του Απόλλωνος στο Σωρό: προκαταρκτική μελέτη", ΑΕΘΣΕ 2, 2009.

Επίσης υπό προετοιμασία είναι οι εξής μελέτες:

  • Mαζαράκης Αινιάν Αλέξανδρος, "Ανασκαφή Ιερού των αρχαϊκών-κλασσικών χρόνων στη θέση «Σωρός» (2006-2008)", ΑΕΘΣΕ 3, Μάρτιος 2009.
  • Λεβέντη Ιφιγένεια, "Τα πήλινα ειδώλια από το ιερό στη θέση Σωρός", ΑΕΘΣΕ 3, Μάρτιος 2009.
  • Βήτος, Γιώργος – Κουκουλίδου Χρύσα – Πανάγου, Μαρία, "Τα μικρά ευρήματα από το Ιερό του Απόλλωνος στο Σωρό: προκαταρκτική μελέτη", ΑΕΘΣΕ 3, Μάρτιος 2009.

Ετήσιες ανασκαφικές εκθέσεις δημοσιεύονται στα περιοδικά Bulletin de Correspondence Hellenique (Chroniques) και Archaeological Reports.

 
© 2004-2009: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολόγίας