Ανασκαφή ιερού στη θέση 'Σωρός'

Εισαγωγή
Ετήσιες εκθέσεις
> Η έρευνα του 2004
> Η έρευνα του 2005
> Η έρευνα του 2006
> Η έρευνα του 2007
> Η έρευνα του 2008
Δημοσιεύσεις
Ερευνητική ομάδα
Επικοινωνία
Switch to English

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, ή για δηλώσεις συμμετοχής για την ανασκαφική περίοδο του 2006, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τoν Αλέξανδρο Μαζαράκη Αινιάνα στο amaza@ha.uth.gr.

 
© 2004-2009: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολόγίας