Γενική άποψη της ακρόπολης του Σωρού.

© 2004-2009: UTH - IAKA