Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας University of Thessaly - Department of History, Archaeology and Social Anthropology

ΩΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑ
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΙΜΟΥΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ

κεντρική σελίδα / home page πληροφορίες / information
πρόγραμμα / programme περιλήψεις / abstracts

OROPOS AND EUBOEA
IN THE EARLY
IRON AGE

Παρασκευή / Friday 18-6-2004

17:00 Χαιρετισμοί / Greetings  
 
Απογευματινή συνεδρία / Evening session

ΩΡΩΠΟΣ - OROPOS [γεωλογία - αρχιτεκτονική / geology - architecture]
Προεδρία / Chair : J.N. Coldstream (Emeritus Professor, University College London)

17:30-17:50 Peter James (University of Liverpool) & Maria Kousoulakou (Ministry of Culture)
Environmental Change in the area of Oropos. A discussion of research questions and methods
>>
17:50-18:10 Alexander Mazarakis Ainian (IAKA, UTH)
The contribution of the Oropos excavations in the understanding of the culture of Early Iron Age Greece
>>
18:10-18:30 Alexandros Gounaris (IAKA, UTH)
Curvilinear versus rectilinear: why?
>>
18:30-19:00 Συζήτηση / Discussion  
19:30 Εγκαίνια ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ με τίτλο "Αρχαιολογικές αναζητήσεις: Ανασκαφές στην ομηρική Γραία" από τον Πρύτανη του ΠΘ Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Μπαγιάτη. Σύντομη ομιλία του Αλεξάνδρου Μαζαράκη Αινιάνος για την ιστορία και τη σημασία των ανασκαφών του Ωρωπού.  
  Δεξίωση στη Θόλο του Πανεπιστημίου / Reception at the Tholos of the University  

Σάββατο / Saturday 19-6-2004

 
1η πρωινή συνεδρία / 1st morning session

ΕΡΕΤΡΙΑ - ΛΕΥΚΑΝΤΙ / ERETRIA - LEFKANDI
Προεδρία / Chair :  P. Themelis (University of Crete) 

09:30-09:50 Irene S. Lemos (University of Edinburgh)
Recent discoveries, old questions: some thought on the archaeology and history of Euboea and its koine
>>
09:50-10:10 John Nicolas Coldstream (Emeritus Professor, University College London)
Foreigners at Lefkandi?
>>
10:10-10:30 Pascal Simon (Swiss Archaeological School / University of Lausanne)
The surroundings of Eretria during the first Iron Age: a regional model?
>>
10:30-10:50 Αθανασία Ψάλτη (ΙΑ Ephorate)
Η γεωμετρική Ερέτρια υπό το φως των νέων ευρημάτων
>>
10:50-11:10 Jan Paul Crielaard (Free University of Amsterdam)
What place for elite groups in Eretria and neighbouring settlements?
>>
11:10-11:40 Συζήτηση / Discussion  
11:40-12:00 Διάλειμμα / Pause  
 
2η πρωινή συνεδρία / 2rd morning session

ΩΡΩΠΟΣ- ΕΡΕΤΡΙΑ / OROPOS - ERETRIA [Tαφικά / Burials]
Προεδρία / Chair : I.S. Lemos (University of Edinburgh) 

12:00-12:20 Vicky Vlachou (University of Athens)
Late Geometric burials and pits from Oropos
>>
12:20-12:40 Beatrice Blandin (Swiss Archaeological School)
Sepultures geometriques d'Eretrie
>>
12:40-13:00 Συζήτηση / Discussion  
 
3η πρωινή συνεδρία / 3nd morning session

ΧΑΛΚΙΔΑ - ΚΥΜΗ / CHALCIS - KYME
Προεδρία / Chair :  I.S. Lemos (University of Edinburgh) 

13:00-13:20 Αμαλία Kαραπασχαλίδου (ΙΑ Ephorate of Antiquities)
Νεώτερα από τη Γεωμετρική Χαλκίδα
>>
13:20-13:30 Συζήτηση / Discussion  
12:30-13:45 Έφη Σακελλαράκη (Hon. Ephor of Antiquities)
Ευβοϊκή Κύμη της εποχής των αποικισμών (ανακοίνωση τοίχου / poster paper)
>>
13:45-17:00 Μεσημεριανό διάλειμμα / Noon pause  
 
1η απογευματινή συνεδρία / 1st afternoon session

ΩΡΩΠΟΣ- ΕΡΕΤΡΙΑ / OROPOS - ERETRIA [Γεωμετρική Kεραμεική / Geometric Pottery]
Προεδρία / Chair : N. Kourou (University of Athens) 

17:00-17:20 Jean-Sebastien Gros (IAKA, UTH & Univ. Paul Valéry Montpellier III), Viky Vlachou (University of Athens), Polyxeni Charalampidou (University of Athens)
Methodological approaches for the study of the Geometric Pottery at Oropos: the example of Building I
>>
17:20-17:40 Anne Kenzelmann Pfyffer (Swiss Archaeological School / University of Lausanne)
Geometric Pottery from Pits in the Sanctuary of Apollo in Eretria
>>
17:40-18:00 Jean-Sebastien Gros (IAKA, UTH & Univ. of Montpellier)
Quantifying coarse wares of Skala Oropou. First elements of the spatial and chronological distribution
>>
18:00-18:20 Claude Léderrey (Swiss Archaeological School / University of Basel)
Geometric hand-made fine ware from the west quarter of Eretria
>>
18:20-19:00 Συζήτηση / Discussion  
19:00-19:30 Διάλειμμα / Pause  
 
2η απογευματινή συνεδρία / 2nd afternoon session

ΩΡΩΠΟΣ- ΕΡΕΤΡΙΑ / OROPOS - ERETRIA [Αρχαϊκή Kεραμεική και αναλύσεις κεραμικής / Archaic Pottery and analysis of ceramics]
Προεδρία / Chair : Eva Bournia (University of Athens) 

19:30-19:50 Polyxeni Charalampidou (University of Athens)
The Sub-Geometric and Archaic wheel-made pottery from Oropos: the decoration
>>
19:50-20:10 Άγγελος Ριτσώνης (ΙΑ Ephorate)
Παρατηρήσεις στη σχεδιαστική απόδοση κεφαλής στην ανατολίζουσα Ερετριακή αγγειογραφία
>>
20:10-20:30 Jean-Paul Descoeudres (Swiss Archaeological School / University of Geneva)
Eretria in the 7th century B.C.
>>
20:30-20:50 Eleni Aloupi & Nota Kourou
Attic, Euboean and Cycladic Late Geometric pottery: technological variations and workshop attributions.
>>
20:50-21:20 Συζήτηση / Discussion  
  Δείπνο / Dinner  

Κυριακή / Sunday 20-6-2004

 
1η πρωινή συνεδρία / 1st morning session

ΩΡΩΠΟΣ- ΕΡΕΤΡΙΑ / OROPOS - ERETRIA [Mικρά ευρήματα / Small finds]
Προεδρία / Chair : Πηνελόπη Αγαλλοπούλου (Β' Ε.Π.Κ.Α.) 

09:30-09:50 Manuel Arjona (IAKA, UTH & University of Zaragoza)
Τα ειδώλια και τα πλοιάρια του Ωρωπού
>>
09:50-10:10 Thierry Theurillat (Swiss Archaeological School / Univesity of Lausanne)
Early writing in the Sanctuary of Apollo Daphnephoros, Eretria
>>
10:10-10:30 Συζήτηση / Discussion  
 
2η πρωινή συνεδρία / 2nd morning session

ΩΡΩΠΟΣ- ΕΡΕΤΡΙΑ / OROPOS - ERETRIA [Mεταλλοτεχνία / Metalworking]
Προεδρία / Chair : Jan Paul Crielaard (Free University of Amsterdam) 

10:30-10:50 Roger Doonan (University of Bournemouth)
The Early Iron Age Archaeometalurgical Finds from Scala Oropou
>>
10:50-11:10 Samuel Verdan (Swiss Archaeological School)
Eretria: Metalworking in the Sanctuary of Apollo Daphnephoros during the Geometric Period
>>
11:10-11:30 Συζήτηση / Discussion  
11:30-12:00 Διάλειμμα / Pause  
 
3η πρωινή συνεδρία / 3rd morning session

ΩΡΩΠΟΣ / OROPOS [Περιβαλλοντικά / Environmental]
Προεδρία / Chair : Antikleia Moundrea-Agrafioti (IAKA - UTH) 

12:00-12:20 Katerina Trandalidou (ΙΑΚΑ, UTH)
The contribution of the study of the animal bones in the social undrestanding of Early Iron Age Oropos
>>
12:20-12:50 Anastasia Theodoropoulou (University of Paris I & Laboratory of Archaeozoology, CEPAM-CNRS Valbonne-Sophia Antipolis)
From sea to land: the exploitation of molluscs in the Geometric site of Skala Oropou
>>
12:50-13:10 Συζήτηση / Discussion  
13:10-14:00 Συμπεράσματα / Conclusions
Panel with A. Mazarakis Ainian, S. Verdan, I.S. Lemos, coordinated by J.N. Coldstream 
  Λήξη εργασιών στρογγυλής τράπεζας / End of works of round table  
© 2004: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
© 2004: University of Thessaly