Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας University of Thessaly - Department of History, Archaeology and Social Anthropology

ΩΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑ
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΙΜΟΥΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ

κεντρική σελίδα / home page πληροφορίες / information
πρόγραμμα / programme περιλήψεις / abstracts

OROPOS AND EUBOEA
IN THE EARLY
IRON AGE

Arjona Manuel
University of Thessaly, IAKA Department & University of Zaragoza

Τα ειδώλια και τα πλοιάρια του Ωρωπού

Στη σύντομη αυτή ανακοίνωση σκοπεύουμε να κάνουμε μια πρώτη και περιληπτική παρουσίαση των πήλινων ειδωλίων και πλοιάριων που βρέθηκαν κατά την διάρκεια των αρχαιολογικών ανασκαφών στο οικόπεδο του ΟΣΚ της Σκάλας Ωρωπού. Τα μικρά δείγματα κοροπλαστικής και πηλοπλαστικής που παρουσιάζουμε χρονολογούνται ανάμεσα στο δεύτερο μισό του 8ου και τα μέσα του 6οu αι. π.Χ.. Τα ειδώλια και τα πλοιάρια του Ωρωπού είναι χειροποίητα. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν δυο γυναικείες μορφές οι οποίες κατασκευάστηκαν με μήτρα. Ο πηλός που χρησιμοποίησαν οι κοροπλάστες παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία, όπως συμβαίνει και με τα αγγεία. Η διακόσμηση με γάνωμα γίνεται είτε πριν είτε μετά την όπτηση. Η εμπίεστη διακόσμηση, καθώς επίσης και η προσθήκη ανάγλυφων στοιχείων, απαντάται σε ελάχιστα ειδώλια.

Μόνο τέσσερα από τα ειδώλια του Ωρωπού σώζονται ακέραια. Η ταύτιση της μορφής των υπόλοιπων ειδωλίων είναι εφικτή σε πολλές περιπτώσεις. Ένα μεγάλο μέρος του συνόλου παριστάνουν ζώα, και πιο συγκεκριμένα αλόγα. Οι ίπποι ποικίλουν σε μέγεθος άλλα ο τρόπος με τον οποίο κατασκευάστηκαν και η διακόσμησή τους επαναλαμβάνεται. Θραύσματα από ειδώλια αλόγων βρέθηκαν διάσπαρτα σε όλη την έκταση της ανασκαφής, στο Νότιο, Κεντρικό και Δυτικό Τομέα (δίπλα σε λάκκους, στο εσωτερικό των κτηρίων, πάνω σε υπαίθριες κατασκευές, σε χώρους ανάμεσα σε οικοδομήματα, εκτός των περιβόλων κ.α.). Οι ανασκαφές απέδωσαν επίσης τρία μικρά ειδώλια που εικονίζουν ένα σκύλο, μια γάτα (στο Δυτικό Τομέα) και πιθανώς ένα ταύρο (στον Κεντρικό Τομέα).

Ανθρώπινες μορφές έχουν εντοπιστεί μόνο στο Δυτικό και το Νότιο Τομέα. Πιθανολογείται ότι δυο από τα αρχαιότερα ανθρώπινα ειδώλια απεικονίζουν ιππείς. Ένα χειροποίητο ανθρώπινο ειδώλιο σε μορφή σταυρού και πλούσια διακόσμηση πιθανότατα παριστάνει μία γυναίκα με χιτώνα. Τέλος, δυο μεταγενέστερα γυναικεία ειδώλια κατασκευάστηκαν με μήτρα. Το ένα από αυτά εικονίζει ένθρονη στεφανηφόρο γυναίκα.

Η ανασκαφή του Ωρωπού απέδωσε επίσης θραύσματα από τουλάχιστον 4 ομοιώματα πλοίων, αντικείμενα που συνδέονται άμεσα με τον παραθαλάσσιο χαρακτήρα του οικισμού. Διακοσμούνται ολόκληρα με γάνωμα, ερυθρό ή μελανό.

Καταλήγοντας θα γίνει λόγος για τις δυσκολίες σχετικά με την αποσαφήνιση της χρήσης που είχαν αυτά τα αντικείμενα. Προς το παρόν είναι δύσκολο να καθοριστεί επακριβώς ο προορισμός τους (για λατρευτική χρήση ή ως παιχνίδια).

   >>   

© 2004: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
© 2004: University of Thessaly