Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού

Για την πληρωμή του, με την ολοκλήρωση της Πρακτικής Ασκησης ο/η φοιτητής/ρια πρέπει να έχει τραπεζικό λογαριασμό στην ALPHA BANK, τον οποίο θα πρέπει να αναγράφει στην αίτησή του. Αν δεν διαθέτει, τότε σπεύδει στο υποκατάστημα της περιοχής του και ζητεί να ανοιχθεί λογαριασμός στο όνομά του/ης, αναφέροντας ότι είναι φοιτητής/ρια σε Πρακτική Ασκηση, ώστε να μην επιβαρυνθεί οικονομικά για το άνοιγμα του λογαριασμού.

Για το άνοιγμα λογαριασμού (φοιτητικός λογαριασμός 1-2-3) ο φοιτητής/ρια θα πρέπει να έχει μαζί του: