Μετανάστριες από την Ανατολική Ευρώπη Μορφές κινητικότητας και πολιτική συγκρότηση Σε Πρώτο Πρόσωπο Links
Κεντρική σελίδα

Φύλο και Μετανάστευση

Φύλο και Μετανάστευση

Μετανάστριες από την Ανατολική Ευρώπη

 

 

Ύλη του μαθήματος

1. Παλιά και νέα μετανάστευση στη Ν.Ευρώπη

 • King, Russell 2000 "Southern Europe in the Changing Global Map of Migration". Στο: King, Russell et. al. Eldorado or Fortress? Migration in Southern Europe. London: Macmillan Press. σ. 1-27
 • Σχεδιασμός οδηγού συνέντευξης, επιλογή πληροφορητριών
 • Εισαγωγή στο Front Page - ο σχεδιασμός ιστοσελίδας

2. Παγκοσμιοποίηση και νέες μορφές εργασίας

 • Ψημμένος, Ιορδάνης 2001. «Νέα εργασία και ανεπίσημοι μετανάστες στη μητροπολιτική Αθήνα». Στο: Μαρβάκη κ.α. Μετανάστες στην Ελλάδα, σ. 95-126.
 • Σχεδιασμός οδηγού συνέντευξης
 • FrontPage: δημιουργία προσωπικής σελίδας

3. Γυναίκες και μετανάστευση: το θεωρητικό πλαίσιο

 • Βεντούρα, Λίνα 1993. «Μετανάστευση γυναικών: Γέννηση και εξέλιξη του επιστημονικού ενδιαφέροντος» Δίνη 6: 230-240.
 • Kofman, Elenore et. al. Gender and International Migration in Europe. London: Routledge. Κεφ. 2 Gender and migration theory, σ. 21-44.
 • Anthias, Floya 2000 "Metaphors of Home: Gendering New Migrations to Southern Europe." In Gender and Migration in Southern Europe, edited by Anthias and Lazaridis, 15-48. Oxford: Berg.
 • Οριστικοποίηση οδηγού - δοκιμαστική συνέντευξη
 • Front Page: links, εικόνες
 • Διεξαγωγή συνεντεύξεων

4. Μετανάστευση από την Αλβανία

 • Fuga, Artan 2000 Identites peripheriques en Albanie, La recomposition du milieu rural et les nouveaux types de rationalite politique, L'Harmattan.
 • Gjonca, Arjan 2002 "Albanische Emigration in den neunziger Jahren - eine neue Ara in der demographischen Entwicklung." Στο: K.Kaser, R.Pichler, St. Schwandner-Sievers (επ), Die weite Welt und das Dorf. Wien: Bohlau. σ. 15-39. (περιλήψεις στα ελληνικά)
 • Mai, Nicola 2001 "Transforming Traditions: A Critical Analysis Of The Trafficking And Exploitation Of Young Albanian Girls In Italy". Στο: King, R. (Ed) The Mediterranean Passage. Liverpool: Liverpool University Press. σ. 267-273
 • Προβολή αλβανικής ταινίας
 • Παράδοση ημερολογίου, περιλήψεων, βιογραφιών

5. Παρουσίαση συνεντεύξεων

 • Παρουσίαση συνεντεύξεων
 • FrontPage: πίνακες, σελιδοποίηση

6. Η θέση των γυναικών στις σοσιαλιστικές και μετασοσιαλιστικές κοινωνίες

 • Verdery , K. 1996 What Was Socialism and What Comes Next? PUP, σ. 61-69, 79-82
 • Tower, Caroline 2002 Jugend und Geschlechterrolle im Wandel. Στο: K.Kaser, R.Pichler, St. Schwandner-Sievers (επ), Die weite Welt und das Dorf. Wien: Bohlau. σ. 219-239.
 • Lokar, Sonja, 2000 "Πέντε θέσεις για την κατάσταση των γυναικών", OstWest Gegeninformationen 1/2000: 3-7.
 • Δημιουργία Ιστοσελίδας

7. Μετανάστριες στην Ελλάδα

 • Λαζαρίδη, Γ. 1995 «Οικιακές βοηθοί από Φιλιππίνες και Αλβανία». Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αρ. Γυναικών (επ) Εθνικισμός, Ρατσισμός, Φύλο. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.
 • Μάρκοβα, Ε. 2001 «Η παρουσία των Βουλγάρων μεταναστών στην ελληνική αγορά εργασίας». Στο: Μαρβάκη κ.α. Μετανάστες στην Ελλάδα, σ. 247-276.
 • LeodoniteY. Canete2001 «Η φιλιπιννέζικη κοινότητα στην Ελλάδα». Στο: Μαρβάκη κ.α. Μετανάστες στην Ελλάδα, σ. 277-304
 • Ιστοσελίδα: επιλογή και ενσωμάτωση υλικού

8. Μετανάστριες και εργασία

 • Πετρονώτη, Μ. 1998 Το πορτραίτο μιας διαπολιτισμικής σχέσης. Πλέθρον/ΕΚΚΕ, s. 193-222.
 • Campani, G. 2000 "Immigrant women in Southern Europe: Social Exlusion, Domestic Work and Prostitution in Italy". Στο: King, Russell et. al. Eldorado or Fortress? Migration in Southern Europe. London: Macmillan Press. p. 145-154.
 • Ψημμένος, Ιορδάνης 2001. «Νέα εργασία και ανεπίσημοι μετανάστες στη μητροπολιτική Αθήνα». Στο: Μαρβάκη κ.α. Μετανάστες στην Ελλάδα, σ. 108-120
 • Ιστοσελίδα: επιλογή και ενσωμάτωση υλικού

9. Μετανάστριες και πορνεία

 • Ψημμένος, Ι. 1995. Μετανάστευση από τα Βαλκάνια. Κοινωνικός αποκλεισμός στην Αθήνα. Αθήνα: Glory Books/Παπαζήσης, σ. 156-173
 • Campani, G. 2000 "Immigrant women in Southern Europe: Social Exlusion, Domestic Work and Prostitution in Italy". Στο: King, Russell et. al. Eldorado or Fortress? Migration in Southern Europe. London: Macmillan Press. p. 154-169.
 • Mai, Nicola 2001 "Transforming Traditions: A Critical Analysis Of The Trafficking And Exploitation Of Young Albanian Girls In Italy". Στο: King, R. (Ed) The Mediterranean Passage. Liverpool: Liverpool University Press. σ. 258-278.
 • Ιστοσελίδα: επιλογή και ενσωμάτωση υλικού

10. Μετανάστριες και οικογένεια

 • Πετρονώτη, Μ. 1998 Το πορτραίτο μιας διαπολιτισμικής σχέσης. Πλέθρον/ΕΚΚΕ, s 252-262.
 • Zontini, E. 2001 "Family formation in gendered migrations: Moroccan and Filipino women in Bologna". Στο: King, R. (Ed) The Mediterranean Passage. Liverpool: Liverpool University Press. σ. 231-257.