Μετανάστριες από την Ανατολική Ευρώπη Μορφές κινητικότητας και πολιτική συγκρότηση Σε Πρώτο Πρόσωπο Links
Κεντρική σελίδα

Φύλο και Μετανάστευση

Φύλο και Μετανάστευση

Μετανάστριες από την Ανατολική Ευρώπη

 

 

Βιβλιογραφία του μαθήματος

1. Ελληνική Bιβλιογραφία

 • Fuga, Artan 2000 Identites peripheriques en Albanie, La recomposition du milieu rural et les nouveaux types de rationalite politique, L'Harmattan . (περίληψη στα ελληνικά)
 • Gjonca, Arjan 2002 "Albanische Emigration in den neunziger Jahren - eine neue Ara in der demographischen Entwicklung." Στο: K.Kaser, R.Pichler, St. Schwandner-Sievers (επ), Die weite Welt und das Dorf. Wien: Bohlau. σ. 15-39. (περίληψη στα ελληνικά)
 • LeodoniteY. Canete 2001 «Η φιλιπιννέζικη κοινότητα στην Ελλάδα». Στο: Μαρβάκη κ.α. Μετανάστες στην Ελλάδα, σ. 277-304
 • Βεντούρα, Λίνα 1993. «Μετανάστευση γυναικών: Γέννηση και εξέλιξη του επιστημονικού ενδιαφέροντος» Δίνη 6: 230-240.
 • Λαζαρίδη, Γ. 1995 Μετανάστριες στην Ελλάδα. Οικιακές βοηθοί από Φιλιππίνες και Αλβανία - μια επιτόπια μελέτη Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αρ. Γυναικών (επ) Εθνικισμός, Ρατσισμός, Φύλο. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, σ. 47-75.
 • Lokar, Sonja, 2000 "Πέντε θέσεις για την κατάσταση των γυναικών", OstWest Gegeninformationen 1/2000: 3-7.
 • Μάρκοβα, Ευγενία 2001 «Η παρουσία των Βουλγάρων μεταναστών στην ελληνική αγορά εργασίας και στην ελληνική κοινωνία». Στο: Μαρβάκη κ.α. Μετανάστες στην Ελλάδα, σ. 247-276.
 • Πετρονώτη, Μ. 1998 Το πορτραίτο μιας διαπολιτισμικής σχέσης. Πλέθρον/ΕΚΚΕ, s. 193-222, 252-262.
 • Ψημμένος, Ι.1995. Μετανάστευση από τα Βαλκάνια Κοινωνικός αποκλεισμός στην Αθήνα. Αθήνα: Glory Books/Παπαζήσης
 • Ψημμένος, Ιορδάνης 2001. «Νέα εργασία και ανεπίσημοι μετανάστες στη μητροπολιτική Αθήνα». Στο: Μαρβάκη κ.α. Μετανάστες στην Ελλάδα, σ. 95-126.

2. Ξένη βιβλιογραφία

 • Anthias, Floya 2000 "Metaphors of Home: Gendering New Migrations to Southern Europe." In Gender and Migration in Southern Europe, edited by Anthias and Lazaridis, 15-48. Oxford: Berg.
 • Campani, G. 2000 "Immigrant women in Southern Europe: Social Exlusion, Domestic Work and Prostitution in Italy". Στο: King, Russell et. al. Eldorado or Fortress? Migration in Southern Europe. London: Macmillan Press. p. 145-169.
 • King, Russell 2000 "Southern Europe in the Changing Global Map of Migration". Στο: King, Russell et. al. Eldorado or Fortress? Migration in Southern Europe. London: Macmillan Press.
 • Kofman, Elenore et. al. Gender and International Migration in Europe. London : Routledge. Κεφ. 2 Gender and migration theory, σ. 21-44.
 • Mai, Nicola 2001 "Transforming Traditions: A Critical Analysis Of The Trafficking And Exploitation Of Young Albanian Girls In Italy". Στο: King, R. (Ed) The Mediterranean Passage. Liverpool: Liverpool University Press. σ. 258-278.
 • Verdery , K.1996 What Was Socialism and What Comes Next? PUP, σ. 61-69, 79-82
 • Zontini, E. 2001 "Family formation in gendered migrations: Moroccan and Filipino women in Bologna". Στο: King, R. (Ed) The Mediterranean Passage. Liverpool: Liverpool University Press. σ. 231-257.