Μετανάστριες από την Ανατολική Ευρώπη Μορφές κινητικότητας και πολιτική συγκρότηση Σε Πρώτο Πρόσωπο Links
Κεντρική σελίδα

Φύλο και Μετανάστευση

Φύλο και Μετανάστευση

Μορφές κινητικότητας και πολιτικής συγκρότησης

 

 

Οικονομική ανάπτυξη και «υπανάπτυξη», νέες τεχνολογίες και νέα οικονομία, άτυπες μορφές εργασίας, σωματεμπορεία, πορνεία, συγγενικά δίκτυα, διεθνικές κοινότητες και νέα κοινωνικά κινήματα: μια σειρά φαινομένων που χαρακτηρίζουν τη μορφή της οικονομίας, της πολιτικής και της κοινωνικής και πολιτισμικής συγκρότησης του εικοστού αιώνα συνδέονται άμεσα με το φαινόμενο των μαζικών μετακινήσεων και μεταναστεύσεων και με το ρόλο των έμφυλων σχέσεων στη διαμόρφωση και τη λειτουργία των μεταναστευτικών ρευμάτων. Αντικείμενο των συζητήσεων του σεμιναρίου θα αποτελέσει ο ρόλος των έμφυλων σχέσεων στη συγκρότηση των συνθηκών της μετανάστευσης αλλά και του μετανάστη και της μετανάστριας ως πολιτικών υποκειμένων κατά τη διαρκεια του εικοστού αιώνα. Στόχος του σεμιναρίου είναι η προσέγγιση διαφόρων φαινομένων μετανάστευσης στον ευρωπαϊκό και βορειο-αμερικανικό χώρο (οικονομική μετανάστευση, αναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμών, εσωτερική μετανάστευση) με έμφαση στη μελέτη της συνάρτησης μεταξύ μετανάστευσης, έμφυλης διαφοράς και πολιτικής συγκρότησης στον εικοστό αιώνα.