Μετανάστριες από την Ανατολική Ευρώπη Μορφές κινητικότητας και πολιτική συγκρότηση Σε Πρώτο Πρόσωπο Links
Κεντρική σελίδα

Φύλο και Μετανάστευση

Φύλο και Μετανάστευση

Μορφές κινητικότητας και πολιτικής συγκρότησης

 

 

Ύλη του μαθήματος

1. Παγκόσμια Μετανάστευση: Ρεύματα, Προσεγγίσεις, Εξέλιξη

 • Ο κόσμος σε κίνηση - Κοιτώντας τον Χάρτη

2. Παγκόσμια Μετανάστευση: Ρεύματα, Προσεγγίσεις, Εξέλιξη

 • Απόσπασμα από το βιβλίο του Rudolph Vecoli, A Century of European Migrations, 1839-1930 (Chicago and Urbana: University of Illinois Press, 1991).
 • Dick Hoerder, "Migration and the International Labor Markets in the Atlantic Economies" in Juliana Puskas, Overseas Migration From East-Central and Southeastern Europe, 1880-1940 (Akademiai Kiado: Budapest, 1990), pp. 21-41
 • Stephen Castles, "Immigration, Minority Formation and Racialization" in Stephen Castles & Alastair Davidson, Citizenship and Migration. Globalization and the politics of belonging (New York: Routledge, 2000), pp. 54-83.

3. Γυναίκες, Φύλο και Μετανάστευση: Ιστορία και Μέθοδοι Μελέτης

 • Λίνα Βεντούρα, «Μετανάστευση γυναικών: Γέννηση και εξέλιξη του επιστημονικού ενδιαφέροντος» Δίνη 6, 1993, pp. 230-240.
 • Sydney Stahl Weinberg, "The Treatment of Women in Immigration History: A Call for Change", in: Donna Gabaccia (ed.), Seeking Common Ground. Multidisciplinary Studies of Immigrant Women in the United States (Westport Con. and London 1992) pp. 3-21.
 • Eleonor Kofman et. al eds, Gender and International Migration in Europe, pp. 21-43.

4. Γυναίκες, Φύλο και Μετανάστευση: Ιστορία και Μέθοδοι Μελέτης

 • Σάσκια Σάσσεν, "The feminization of survival: alternative global circuits", in Helma Lutz et al eds. Crossing Borders and Shifting Boundaries, V. I, pp. 131-142.
 • Rhacel Salazar Parrenas, Servants of Globalization, pp. 61-149.
 • "When Mother Comes Home for Christmas" (Nilita Vachani, 1996)

5. Ηνωμένες Πολιτείες: Γυναικεία μετανάστευση και η συγκρότηση ενός ερευνητικού παραδείγματος

 • Απόσπασμα από το βιβλίο της Donna Gabaccia, From the Other Side: Women, Gender and Immigrant Life in the US 1820-1990 (Indiana UP, 1995).
 • Ελληνίδες στις ΗΠΑ: Θεανώ Παπάζογλου-Μάργαρη, Το Χρονικό της Χώλστεντ Στριτ Αθήνα 1962.

6. Φύλο, Μετανάστευση και Παγκοσμιοποίηση

 • Σάσκια Σάσσεν, Χωρίς Έλεγχο; Η εθνική κυριαρχία, η μετανάστευση και η ιδιότητα του πολίτη την εποχή της παγκοσμιοποίησης (Αθήνα Μεταίχμιο, 2002).
 • "Life and Debt" (Stephanie Back, 2002)

7. Φύλο, Μετανάστευση και Παγκοσμιοποίηση

 • Σάσκια Σάσσεν, "Analytic Borderlands: Economy and Culture in the Global City" in Helma Lutz et al eds. Crossing Borders and Shifting Boundaries v. II, pp. 131-142.
 • Σάσκια Σάσσεν, "Notes on the Incorporation of Third World Women into Wage Labor Through Immigration and Offshore Production, in: Idem, Globalization and its Discontents (New York 1998) pp. 111-131 (originally in: International Migration Review 18 (Winter 1984).

8. Ενδο-αμερικανική μετανάστευση

 • Απόσπασμα από το βιβλίο της Gloria Anzaldua, Borderlands. La Frontera: The Mestiza(San Francisco: Spinsters/Aunt Lute, 1987).
 • Απόσπασμααπό το βιβλίο της Ursula Biemann, been there and back to nowhere. Gender in transnational spaces (b_books, 2000)

9. Ασιατική μετανάστευση: νέες προσεγγίσεις

 • Lisa Lowe Immigrant Acts. On Asian American Cultural Politics (Durham and London: Duke University Press, 1996), pp. 154-172
 • "Τhe Wedding Banquet" (,)

10. Μετανάστευση και Σεξουαλικότητα

 • Dennis Altman, Global Sex, pp. 86-121
 • Mark Chiang, "Coming Out into the Global System: Postmodern Patriarchies and Transnational Sexualities in The Wedding Banquet" in David Eng and Alicia Hom eds. Queer in Asian America (Philadelphia: Temple University Press, 1998), pp. 374-397.
 • Λαλιώτου - Λάζαρη, «Σωματεμπορία, Πορνεία και Σεξουαλική Εκμετάλλευση. Έρευνα Επισκόπησης», ΚΕΘΙ, 2002
 • Απόσπασμα από το Kempadoo, K. and Doezema, J. (eds.) Global Sex Workers (London and New York: Routledge, 1998).

11. Σύνοψη

 • Παρουσίαση εργασιών