Μετανάστριες από την Ανατολική Ευρώπη Μορφές κινητικότητας και πολιτική συγκρότηση Σε Πρώτο Πρόσωπο Links
Κεντρική σελίδα

Φύλο και Μετανάστευση

Φύλο και Μετανάστευση

Μετανάστριες από την Ανατολική Ευρώπη

 

 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να μελετήσουμε ένα επίκαιρο κοινωνικό φαινόμενο, τη συμμετοχή των γυναικών στη νέα μετανάστευση προς τη Νότια Ευρώπη. Ένα σημαντικό ποσοστό των νέων μεταναστών είναι γυναίκες, ενώ από ορισμένες χώρες το μεταναστευτικό ρεύμα αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από γυναίκες. Αυτό το φαινόμενο συσχετίζεται και με πρόσφατες εξελίξεις στις χώρες υποδοχής. Ωστόσο οι γυναίκες μετανάστριες είναι τριπλά «αόρατες»: σαν γυναίκες, σαν ξένες και σαν κοινωνικά υποδεέστερες. Γιατί φεύγουν οι γυναίκες αυτές από τη χώρα τους, ποιος είναι ο ρόλος τους μέσα στην οικογένεια και πως αλλάζει αυτός μέσα από τη μεταναστευτική εμπειρία, πως βιώνουν τις εργασιακές τους σχέσεις στη χώρα υποδοχής;

Για να προσεγγίσουμε τα ερωτήματα αυτά, θα μελετήσουμε την πιο πρόσφατη ελληνική και ξένη βιβλιογραφία σχετικά με το θέμα και θα ακούσουμε τη φωνή των ίδιων των μεταναστριών μέσα από προφορικές μαρτυρίες που θα συγκεντρώσουν οι φοιτητές. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα προσθέσουμε μια νέα οπτική που συχνά λείπει από τη μέχρι τώρα έρευνα: τη προσέγγιση των μεταναστριών ως ενεργών κοινωνικών υποκειμένων. Τέλος, οι φοιτητές θα αποκτήσουν μια στοιχειώδη γνώση της ηλεκτρονικής επεξεργασίας και παρουσίασης ερευνητικών δεδομένων και θα εξασκηθούνε στην δημιουργία ηλεκτρονικής έκθεσης στο Διαδίκτυο.