ΠΘ - IAKA" /> Survey of the "Kefala" site, Skiathos
Home page Survey of the 'Kefala' site, Skiathos

 

Introduction
Annual reports
> 2009 research
> 2010 research
> 2011 research
> 2012 research
> 2013 research
> 2014 research
> 2015 research
> 2016 research
Participants
Sponsors
Bibliography
Contact
Switch to Greek

Bibliography

For earlier studies on the antiquities of Skiathos, see:

  • Αd. Sampson, Η Σκιάθος από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι την αρχή του 20ου αιώνα, Athens 1977.
  • Α. Doulgeri-Intzesiloglou, «Η αρχαία Σκιάθος μέσα από τα κείμενα και τα μνημεία της», στο Αd. Sampson (ed.), Αρχαιολογική έρευνα στις Βόρειες Σποράδες, Alonesos 2001, pp. 101-103, 110-113.
  • Α. Doulgeri-Intzesiloglou, «Βόρειες Σποράδες - Σκιάθος» in Α. Vlachopoulos Αρχαιολογία. Νησιά του Αιγαίου, Athens 2005, pp. 159-160.

For the results of the survey and the excavation, see:

  • Mazarakis Ainian, A., 2013. "The form and structure of Euboean society in the Early Iron Age based on some recent research", in 50o Convegno Alle origini della Magna Grecia. Mobilita, migrazioni, fondazioni, Taranto, 1-4 Ottobre 2010, Taranto, pp. 73-99.
  • Mazarakis Ainian, A., 2012. "Euboean Mobility towards the North. New Evidence from the Sporades", in M. Iacovou (ed.), Cyprus and the Aegean in the Early Iron Age, The Legacy of Nicolas Coldstream, Nicosia, pp. 53-75.
  • Alexandridou, A., "Interconnections in the central Aegean. The ceramic evidence from the early settlement of Kephala on Skiathos", in Island, Mainland, Coastland & Hinterland: Ceramic Perspectives on Connectivity in the Ancient Mediterranean (forthcoming).
  • Alexandridou, A., "The Early Ceramic Assemblages from the site of Kephala on Skiathos", in Archaeological Work at Thessaly and Central Greece 4. Proceedings of Scientific Meeting, Volos 16.3-18.3.2012, University of Thessaly, Volos, Greece (in Greek, forthcoming).

Press releases:

© 2009-2017: ΠΘ - IAKA