Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Σκεπτικό

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας οργανώνει στο Βόλο Συνάντηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών της Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Η θεματική της συνάντησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 16 Φεβρουαρίου 2013, είναι: Βόλος, η πόλη και οι άνθρωποι: διεπιστημονικές προσεγγίσεις.

Downloads

Κατεβάστε την αφίσα [.pdf, 290kB] και το πρόγραμμα [.pdf, 140kB] της ημερίδας.