Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Οργανωτική Ομάδα

Επιστημονικός Υπεύθυνος