Συγγένεια, φύλο και κοινωνικό φύλο στον ελληνικό κόσμο, από την Αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή


GR/FR

Πρόγραμμα Εργασιών

18 Ιουνίου, απόγευμα'Αφιξη συνέδρων - Έναρξη - Χαιρετισ΅οί
Προεδρεύοντες:Alain Bresson, Marie-Paule Masson, Stavros Perentidis, Jérôme Wilgaux
20:30Bernard VERNIER: Quelques remarques méthodologiques sur l'analyse des systèmes de parenté.
19 Ιουνίου, πρωίΗ συγγένεια στον ελληνισ ΅ ό στη ΅ ακρά της διάρκεια: Προβλή ΅ ατα ΅ εθόδου
Προεδρεύοντες:Marie-Paule Masson, Dominique Mulliez
10:00 - 10:20Alain BRESSON: La parenté grecque moderne: Lecture en palindrome
10:20 - 10:40Jérôme WILGAUX: Les évolutions du vocabulaire de la parenté grec
10:40 - 11:00Margarita XANTHAKOU: Parenté et oralité en Grèce: l’expérience maniote
11:00 - 11:20Jean-Luc JAMARD: Évolution ou histoire. Les anthropologues face aux transformations de la parenté
11:20 - 11:40Συζήτηση
19 Ιουνίου, απόγευμαΕλληνικές οικογένειες: αρχαίες και νεότερες
Προεδρεύοντες:Roland Étienne, Carlos Lévi
18:00 - 18:20Marcello LUPI: Du prix de la fiancée à la dot. Changements dans le système de parenté entre Homère et l’époque archaïque
18:20 - 18:40Cheryl COX: Family relations within Menander’s household
18:40 - 19:00Pierre BRULÉ: Supprimer des garçons, éliminer des filles
19:00 - 19:20Gérard DELILLE: Interdits de parenté et d'alliance, circuits matrimoniaux: une comparaison entre l'Occident chrétien et le monde byzantin (de l'Antiquité à l' age moderne)
19:20 - 19:40Marie-Paule MASSON: Mariage et parenté selon le droit romain et le droit canon de l’Église d'Orient: une analyse de Paul Calligas
19:40 - 20:15Συζήτηση
20 Ιουνίου, πρωίΚαταγωγή και αγχιστεία
Προεδρεύοντες:Gérard Delille, Jérôme Wilgaux
10:00 - 10:20Brigitte PÉREZ: Parenté, paternité et généalogie aux origines de la philosophie antique: la Théogonie d'Hésiode
10:20 - 10:40Bernard LEGRAS: L'adoption en droit hellénistique, d'après les papyrus grecs d'Égypte.
10:40 - 11:00Carlos LÉVY: Images de la famille dans le stoïcisme impérial
11:00 - 11:20Jean-Baptiste BONNARD: Représentations de la paternité et de la filiation en Grèce ancienne et chrétienne
11:20 - 11:40Enric PORQUERES I GENÉ: Patristique et bases théologiques d’un système de parenté chrétien.
11:40 - 12:00VanaNICOLAÏDOU-KYRIANIDOU: Dimensions politiques de la parenté (Platon et Christianisme).
12:00 - 12:30Συζήτηση
20 Ιουνίου, απόγευμαΓρα΅΅ές, γενιές, συγγενικές ομάδες
Προεδρεύοντες:Jean-Luc Jamard, Bernard Vernier
18:00 - 18:20Mireille CORBIER: Les pratiques de l'alliance à Rome (IIe s. av. J.- C. - Ves. ap. J.- C.)
18:20 - 18:40Riet VAN BREMEN: What makes a priestly dynasty? A concept caught between kinship, religion and politics
18:40 - 19:00Catherine JOLIVET-LÉVY: La famille dans l'iconographie byzantine
19:00 - 19:20Pâris GOUNARIDIS: Constituer une généalogie à Byzance
19:20 - 19:40Constantin G. PITSAKIS: Parentés en dehors de la parenté: formes de parenté d’origine extra-législative en droit byzantin et post-byzantin
19:40 - 20:00Aglaïa KASDAGLI: Gender and Kinship in the Aegean Islands (1500-1800): The Evidence of Notarial Documents
20:20 - 20:45Συζήτηση
21 Ιουνίου, πρωίΠαρά΅ετροι του συστή΅ατος συγγένειας στην Ελλάδα
Προεδρεύοντες:Evangelos Avdikos, Alain Bresson
10:00 - 10:20Dominique MULLIEZ: Maîtres et esclaves: les relations au sein de l' oikos. L'exemple de Delphes
10:20 - 10:40Roland ÉTIENNE: Citoyenneté et parenté: Le décret de Périclès sur la citoyenneté de 451/450 a. C.
10:40 - 11:00Stavros PERENTIDIS: Polyandrie et parenté à Sparte
11:00 - 11:20Zoé ANTONOPOULOU - TRECHLI: Fils de Dieu, Père des hommes: la parenté en palindrome chez l'empereur byzantin
11:20 - 11:40Eleftherios ALEXAKIS: Οικονο΅ία , κοινωνικό φύλο και συγγένεια στην Ελαφόνησο
11:40 - 12:00Irène TOUDASSAKI: Οίκος μητροπλευρική συγγένεια και στρατηγικές διαδοχής στο Αιγαίο
Γενική συζήτηση και σύνοψη