Συγγένεια, φύλο και κοινωνικό φύλο στον ελληνικό κόσμο, από την Αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή


GR/FR

Οι Χορηγοί μας


AUSONIUS:
Maison de l'Archéologie France

Centre National de la Recherche Scientifique (Paris)

Université Michel de Montaigne, Bordeaux III

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Université de Nantes

Université Paul-Valéry, Montpellier III

École Française d’Athènes 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας:
Επιτροπή Ερευνών

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμίο

Ελληνική Δημοκρατία:
Υπουργείο Αιγαίου

Ελληνική Δημοκρατία:
Νομαρχία Μαγνησίας

Δήμος Νέας Ιωνίας Μαγνησίας

Δήμος Βόλου