Συγγένεια, φύλο και κοινωνικό φύλο στον ελληνικό κόσμο, από την Αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή


GR/FR

Διεθνές (ελληνο-γαλλικό) Συμπόσιο

«Συγγένεια, φύλο και κοινωνικό φύλο στον ελληνικό κόσμο, από την Αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή»

Το Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνει, με τη συνεργασία των Πανεπιστημίων:

  • Université Michel de Montaigne, Bordeaux III (Κέντρο Αusonius, καθηγητής Alain BRESSON),
  • Université Paul-Valéry Montpellier III (Kέντρο Νεοελληνικών σπουδών Louis Roussel, καθηγήτρια Marie-Paule MASSON), και
  • Université de Nantes (Département d'Histoire, Maitre de conférences Jerome WILGAUX)

διεθνές επιστημονικό συμπόσιο,
στις 18, 19, 20 και 21 Ιουνίου 2003,
στο Αμφιθέατρο «Δημήτρης Σαράτσης» του παραλιακού συγκροτήματος Παπαστράτου.