Διεθνές συνέδριο

Τον Νοέμβριο του 2017 η επιστημονική υπεύθυνη Ρίκα Μπενβενίστε και η μεταδιδακτορική υπότροφος Ντίνα Μουστάνη συνδιοργάνωσαν το, σχετικό με το ερευνητικό πρόγραμμα, Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Jewish Education in Southeastern Europe, mid 19th-mid 20th century», στο οποίο η μεταδιδακτορική ερευνήτρια παρουσίασε μέρος των αποτελεσμάτων της έρευνάς της.

Οι θεματικές του συνεδρίου ήταν:

  1. Η εβραϊκή εκπαίδευση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και την Ελλάδα (μέσα 19ου-μέσα 20ου αιώνα)
  2. Η ίδρυση των σχολείων της Alliance Israélite Universelle και ο ρόλος τους στην εβραϊκή χειραφέτηση
  3. Η εβραϊκή εκπαίδευση στα ελληνικά και τα διεθνή σχολεία

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 αναμένεται να εκδοθούν τα πρακτικά του Συνεδρίου.

Πρόγραμμα

Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017
18.45
Καλωσόρισμα
19.00
Keynote Lecture
Minna Rozen: When Education Goes National: Salonikan Jewry 1912-1941
19.45
Συζήτηση
20.30
Δείπνο
Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 2017
10.00- 11.45
Ideology in Jewish Education (Chair: Minna Rozen)
Gila Hadar: Socialists, Hellenists, Zionists, Alliancists: The Pluralistic education of the Alliance
Angel Chorapchiev: The Zionist struggle to control and reorganize the Jewish educational system in Bulgaria in the first half of the 20th century
Liviu Rotman: Emancipation and the Jewish school within an area of cultural border", (Emancipation et l'école juive dans une region de frontière culturelle)
11.00-11.45
Συζήτηση
11.45-12.00
Διάλειμμα
12.00-13.15
Alliance Schools I (Chair: Rika Benveniste)
Rena Molho: The Religious Education in the Alliance Israelite Universelle (AIU) Schools of Izmir
Dina Moustani: Progress versus tradition: The Alliance Israélite Universelle in Thessaly, 1865-1881
12.40-13.15
Συζήτηση
13.15-14.15
Διάλειμμα
16.00- 17.15
Alliance Schools II (Chair: Rena Molho)
Rachel Simon: The Impact of the Alliance Israélite Universelle on Jewish Education in the Muslim Regions of the Mediterranean: Libya as a Case Study
Vasilis Ritzaleos: The Alliance school in Serres from its foundation till the destructive fire at the end of the Second Balkan War, 1901-1913
16.40-17.15
Συζήτηση
17.15-17.30
Διάλειμμα
17.30-19.15
Jewish Education in the 20th century (Chair: Anna Matthaiou)
Andreas K. Bouroutis: Jewish education and Italian fascism: The Salonica paradigm
Nikos Tzafleris: The Jews of Volos: Educational status and social stratification in the first half of the 20th century
Dimitis Goulis: Fragments of Jewish students presence in schools of Rezi Vardar/Xirokrini of Thessaloniki. Findings and a didactic proposal through school's archives
18.30-19.15
Συζήτηση

Περιλήψεις

Κατεβάστε τις περιλήψεις των ομιλιών [.pdf, 3.1MB]

Φωτογραφίες


Minna Rozen

Liviu Rotman, Rachel Simon, Angel Chorapchiev

Δημήτρης Γούλης, Ανδρέας Μπουρούτης, Άννα Ματθαίου

Gila Hadar, Minna Rozen

Ρένα Μόλχο, Minna Rozen, Rachel Simon, Angel Chorapchiev

Ρένα Μόλχο, Ρίκα Μπενβενίστε

Νίκος Τζαφλέρης, Ανδρέας Μπουρούτης, Άννα Ματθαίου