Περιλήψεις ομιλιών

«Από τα κεραμικά εργαστήρια της αρχαίας Αθήνας»
Μ. Τιβέριος (Καθ. Παν/μιο Θεσσαλονίκης)

Η ανακοίνωση αυτή καταπιάνεται με θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των κεραμικών εργαστηρίων στον αττικό Κεραμεικό.

Πιο συγκεκριμένα, θίγονται ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους χώρους εγκατάστασης των κεραμικών εργαστηρίων, τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούσαν, το εργατικό δυναμικό τους, τον τρόπο διακόσμησής του με τη μελανόμορφη ή ερυθρόμορφη τεχνική.

Επιστροφή στο πρόγραμμα

Top of page