Ταξιδιωτικές πληροφορίες

Ταξιδεύοντας από την Αθήνα στον Βόλο

Μπορείτε να έρθετε στον Βόλο από την Αθήνα με:

Ταξιδεύοντας από τη Θεσσαλονίκη στον Βόλο

Μπορείτε να έρθετε στον Βόλο από τη Θεσσαλονίκη με:

Ταξιδεύοντας από τον Βόλο στα Λεχώνια

Μπορείτε να πάτε από τον Βόλο στα Λεχώνια με:

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι σωστές τον Απρίλιο του 2007, αλλά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Online δρομολόγια
Downloads
Top of page