Διοργανωτές


© Thetis Authentics ΕΠΕ

Οργανωτική επιτροπή

Πρόεδρος
Β. Αδρύμη-Σισμάνη
Δρ. Αρχαιολόγος, Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Θεσσαλικών Σπουδών
Αντιπρόεδρος
Αντίκλεια Μουνδρέα-Αγραφιώτη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος ΙΑΚΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Γενικός Γραμματέας
Βαγγέλης Ανετόπουλος
Κεραμίστας, Μουσείο Αγγειοπλαστικής Β. Ανετόπουλου
Ταμίας
Ελισάβετ Νικολάου
Αρχαιολόγος Αρχαιολογικού του Ινστιτούτου Θεσσαλικών Σπουδών
Μέλη
Ελένη Αλούπη
Δρ. Χημικός, Αρχαιομέτρης, ΘΕΤΙΣ Authentics ΕΠΕ
Ιφιγένεια Τουρναβίτου
Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος ΙΑΚΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Φώτης Ντάσιος
Αρχαιολόγος του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Θεσσαλικών Σπουδών
Στέλιος Ανετόπουλος,
Κεραμίστας, Μουσείο Αγγειοπλαστικής Β. Ανετόπουλου
Top of page