Οι σύγχρονες έρευνες που σχετίζονται με θέματα τεχνικών και αρχαίας τεχνολογίας, αλλά και την αναπαραγωγή αρχαίων αντικειμένων, έχουν ανανεώσει το ενδιαφέρον για τη μελέτη και ανάκτηση των τεχνικών της αγγειοπλαστικής και αγγειογραφίας των ιστορικών χρόνων. Οι έρευνες αυτές αφορούν στις φυσικοχημικές ιδιότητες των πρώτων υλών και στην επεξεργασία τους, στον εντοπισμό της πιθανής προέλευσής τους, στις τεχνικές κατασκευής και διακόσμησης και σε όλα τα στάδια παραγωγής. Παράλληλα οι νέες τάσεις για την προβολή του πολιτισμού αλλά και οι τάσεις της αγοράς, δημιουργούν το πλαίσιο για την παραγωγή τεχνολογικά αυθεντικών αντιγράφων που ενσωματώνουν τις τεχνικές και αρχαιολογικές γνώσεις για την αρχαία κεραμική.

Το παρόν Συμπόσιο εστιάζει σε θέματα που θα επιτρέψουν την ευρύτερη συζήτηση για θέματα αρχαίας κεραμικής τεχνολογίας, για την πειραματική αναπαράσταση και αναβίωση των αρχαίων τεχνικών και προσφέρει το επιστημονικό υπόβαθρο για το θέμα της αναπαραγωγής αντιγράφων αρχαίας κεραμικής. Περιλαμβάνει:

 1. Επιστημονική Ημερίδα (28/9) στην οποία προσκεκλημένοι ομιλητές παρουσιάζουν ανακοινώσεις που αφορούν:
  • θέματα τεχνολογίας της αρχαίας κεραμικής
  • το κοινωνικό, πολιτιστικό και ιδεολογικό περιβάλλον της κεραμικής παραγωγής κατά την αρχαιότητα
  • νέα δεδομένα από τον ελλαδικό και τον ευρύτερο μεσογειακό χώρο
  • διεπιστημονικές προσεγγίσεις
  • πειραματική αρχαιολογία
  • αναπαραγωγή αρχαίων αντικειμένων
 2. Πειραματικό Εργαστήριο (29-30/9) όπου έμπειροι κεραμίστες και αγγειογράφοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό κατασκευάζουν αντίγραφα αγγείων και πειραματίζονται σε θέματα τεχνολογίας κατασκευής, διακόσμησης και όπτησης.

Οι στόχοι του Συμποσίου είναι επιστημονικοί και εκπαιδευτικοί. Απευθύνεται σε αρχαιολόγους, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, σε καλλιτέχνες κεραμίστες αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται για την αρχαία τεχνολογία και τη σύγχρονη παραγωγή αντιγράφων αρχαίων αντικειμένων.

Downloads
Top of page