Μετακίνηση Άκης

Τίτλος

Μετακίνηση Άκης

Περιγραφή

Η ερευνήτρια γράφει: "Απεικόνιση της καθημερινότητας όσων ατόμων είναι σπίτι και έχουν ως ενασχόληση τη μαγειρική και ιδιαίτερα παρακολουθώντας τον Άκη Πετρετζίκη και πρέπει να αγοράσουν τα υλικά που χρειάζονται."

Δημιουργός

Σελίδα: Greek Arrow

Πηγή

https://www.instagram.com/greek_arrow/?hl=el

Ημερομηνία

18/05/2020

Συνεισφέρων

Σαβουλίδη Ελισάβετ

Γλώσσα

Ελληνικά

Τύπος

Εικόνα

Original Format

Image Macro

Αρχεία

Μετακίνηση Άκης.jpg

Aναφορά

Σελίδα: Greek Arrow, “Μετακίνηση Άκης,” Πολιτισμική Μνήμη στο Παρόν - Φάκελος Covid-19, προσπελάστηκαν 27 Μαΐου 2024, http://extras.ha.uth.gr/covid19/items/show/24.

Μορφή εξαγόμενων